โซเชียลฯล้อหนักมาก!'พ่อฟ้าตกสวรรค์-ชุดขาวรอเก้อ'


   

23 พ.ค.62 - ภายหลังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ รับคำร้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อ กกต.ว่า เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.  

พร้อมมีคำวินิจฉัยด้วยมติ 8 ต่อ 1 สั่งให้นายธนาธร ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย  ปรากฏว่าในสังคมออนไลน์ มีการหยิบยกประเด็นนี้ไปพูดถึงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีแนวคิดตรงข้ามกับพรรคอนาคตใหม่ ได้มีการล้อเลียนนายธนาธร เมื่อครั้งทดลองแต่งชุดขาว เพื่อเตรียมเข้าปฏิบติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาเช่นว่า  "ตัดชุดขาวเก้อเลย !!!" บางคนว่า "พ่อฟ้าตกสวรรค์" เป็นต้น

 


อย่าว่าโง้น-งี้เลยนะ วันนี้..... ขอฉลองศรัทธา "คุณไพศาล พืชมงคล" เจ้าสำนักบางโพที่ไม่ต้องขยายความสักสอง-สามคำเถอะ

วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'