กกพ.ดีเดย์รับซื้อไฟโซลาร์ประชาชน 1.68 บาทต่อหน่วย


เพิ่มเพื่อน    

 

24 พ.ค. 2562 นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่ากระทรวงพลังงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.หรือเรกกูเลเตอร์) การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน” กำลังการผลิตติดตั้งครัวเรือนละไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ อัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่ 1.68 บาทต่อหน่วย ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้ารวม 10 ปี รวมทั้งสิ้น 1,000 เมกะวัตต์ 

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. กล่าวว่า เบื้องต้นมีประชาชนสอบถามข้อมูลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยากให้ประชาชนที่สนใจศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่จะได้รับ คำนึงถึงความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะดูจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของตนเองก่อนไม่ใช่เป็นการผลิตเพื่อขาย เช่น หากมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันมากอยู่แล้ว ระยะเวลาในการคุ้มทุนย่อมเร็วกว่า “ยืนยันวัตถุประสงค์โครงการนี้เน้นผลิตเองใช้เอง ก็เหมือนไม่ต้องซื้อไฟฟ้าสามารถประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 3.80 บาทต่อหน่วย เหลือถึงขายไฟฟ้าในอัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 10 ปี ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 35,000 บาทต่อกิโลวัตต์ ซึ่ง 10 กิโลวัตต์ ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 400,000 แสนบาท พื้นที่ 50 ตารางวา”นายเสมอใจ กล่าว 

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ กกพ. กล่าวว่า กกพ.กำหนดเป้าหมายปริมาณรับซื้อรวม 100 เมกกะวัตต์ แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น กฟน. 30 เมกกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กฟภ. 70 เมกกะวัตต์ ในพื้นที่ 74 จังหวัดที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ดำเนินการของกฟน. โดยโครงการเปิดรับประชาชนที่สนใจยื่นความจำนงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.2562 หมดเขตลงทะเบียนภายในปีนี้ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะพิจารณาและทยอยประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าและแจ้งผ่านทางอีเมล์ตั้งแต่เดือนมิ.ย.2562 เป็นต้นไป เพื่อลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าต่อไป 


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'