ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมัน 50 สตางค์/ลิตร


   

24 พ.ค. 2562 - บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลดลง 30 สตางค์/ลิตร  มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 05.00 น. 

ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 36.46 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 29.05 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 28.78 บาท/ลิตร E20 ราคา 26.04 บาท/ลิตร E85 ราคา 20.69 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา 27.69 บาท/ลิตร B20 ราคา 22.69 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)