เลขาฯสภาฯ เตรียมส่งรายชื่อประธานและรองประธาน ส.ว.-ส.ส.ขึ้นทูลเกล้า


   

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ขณะนี้ได้นำรายชื่อไปให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำรายชื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นทูลเกล้าฯ พร้อมกับรายชื่อประธานและรองประธานวุฒิสภาต่อไป

ด้าน‪นายชวน หลีกภัย ว่าที่ประธานสภาผู้แทนรษฎร ‬ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อน จากนั้นตนและรองประธานสภาฯทั้งสองคนจะไปร่วมหารือกันที่สภาใหม่ 


เรื่อง "นักเรียน" กับ "พานไหว้ครู"กลายเป็น......เรื่อง "เผด็จการทหารหาญ" กับ "ประชาธิปไตยกางเกงในเก่า" ได้เนียนและพิลึกกึกกือ!

โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน
'แก้รัฐธรรมนูญ' แก้เพื่ออะไร?
Where are you...ทักษิณ?