"สมคิด"เปลี่ยนใจ สั่ง"การุณ" ประกาศชื่อสรรหา 3ตำแหน่งใหญ่ วันพรุ่งนี้( 28พ.ค.)เวลา9.00น.


   


27พ.ค.62- นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการ รมว.ศธ. ได้เซ็นคำสั่งมอบหมายตนให้ดำเนินการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เลขาธิการคุรุสภา และผอ.องค์การค้าของ สกสค.ในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ เวลา 09.00 น. ซึ่ง นายสมคิด ได้พิจารณารายละเอียดการสรรหาต่างๆ แล้วและเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนจึงสั่งการให้ตนในฐานะปลัด ศธ.เร่งดำเนินการทันที ทั้งนี้คณะกรรมการทั้งสามชุดจะคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสมตามที่ น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาเสนอมา โดยทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการสรรหา ส่วนจะใช้วิธีการโหวตรับตามแนวทางของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีต รมว.ศธ. หรือไม่นั้น ตนคงต้องหารือกับคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดอีกครั้ง ทั้งนี้เชื่อว่าการสรรหาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมที่สุด  

วันเดียวกันที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   ตัวแทนสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรครู 4 ภูมิภาค สหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมครูภาคกลาง และสมาพันธ์ครูภาคใต้ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการพิจารณาชะลอการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ซึ่งกำหนดประชุมคณะกรรมการในแต่ละชุดเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ 

โดยนายวีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย และประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ กล่าวภายหลังการยื่นหนังสือว่า ส.ค.ท. และองค์กรครู 4 ภูมิภาค เห็นตรงกันว่าการดำเนินการสรรหาทั้ง 3 ตำแหน่งสำคัญในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของรัฐบาล ถือว่ามิชอบด้วยกฏหมาย 1. ไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในฐานะเจ้าของนโยบายซึ่งได้มีการลาออกในช่วงที่มีการสรรหาและได้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ,2.คณะกรรมการสรรหาไม่ครบองค์ประกอบตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 7/2558 โดยประธานคณะกรรมการคุรุสภาคือ รมว.ศธ.เท่านั้น 3.กระบวนการสรรหาไม่ถูกต้องตามข้อบังคับของคุรุสภาและไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 4.ประกาศการสรรหาไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 6 พ.ร.บ.สภาครูฯ พ.ศ.2546) 5.ไม่มีความเหมาะสมในช่วงห้วงเวลาซึ่งกำลังมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ซึ่งเป็นฝ่ายนโยบายเ้วยประการทั้งปวง และ 6.มีผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการโดยตำแหน่งบางกลุ่มบางคนซึ่งจะมีการเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบหากยังมีการเดินหน้าสรรหาต่อไป
           
"หากยังมีการเดินหน้าสรรหาเลขาธิการคุรุสภา เลขาฯ สกสค. และผอ.องค์การค้าของ สกสค.ต่อ ทาง ส.ค.ท. และองค์การครู 4 ภาค จะเดินหน้าดำเนินการตามกฏหมายฟ้องมาตรา 157 โดยกรรมการแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่เกิดขึ้นเป็นรายบุคคล จึงขอเตือนกรรมการทั้ง 3 บอร์ดคิดเรื่องนี้ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ"นายวีรบูล กล่าว


ครับ... มันคือนิติกรรมอำพราง เอกสารแถลงข่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วานนี้ (๑๑ ธันวาคม) เขียนข้อความเอาไว้สั้นๆ ว่า........

'เจ้าพ่อ-เจ้าแม่' เฟกนิวส์
งูเห่าหรือจะสู้ผึ้งแตกรัง
เรือดำน้ำกับทีท่ากรรมาธิการฯ
ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'
ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่