"สภาวิศวกร"หารือ" สภาคณบดีคณะวิศวฯ" หาทางออกยกเครื่องหลักสูตร


   

27พ.ค.62-นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะนายกสภาวิศวกร  กล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย มีมติขอให้สภาวิศวกรชะลอการเข้าไปตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ออกไปก่อน และให้ไปตีความพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิศวกร พ.ศ.2542 ของสภาวิศวกร กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ให้มีความเกิดความชัดเจนก่อนว่ามีความขัดแย้งกันหรือไม่ ว่า ทางสภาวิศวกรได้มีการหารือร่วมกันแล้ว และเห็นว่าเรื่องนี้อาจจะมีการสื่อสารกันที่คลาดเคลื่อน  เช่น   พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542 ของสภาวิศวกร กับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 นั้นไม่ขัดกัน  ขณะที่สภาวิศวกรต้องการให้มีการผลิตวิศวกรออกมามีคุณภาพ ทำให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานต่างๆ  แต่มหาวิทยาลัยอาจจะคิดว่าสภาวิศวกรไปกำกับจนทำให้ขยับตัวไม่ได้ ดังนั้นต้องมาร่วมมือกันในการทำงานมากขึ้น 

 “เร็ว ๆ นี้ สภาวิศวกรจะเชิญที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยมาคุยกันว่าสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ต้องการจะให้สภาวิศวกรยืนหยุ่นในเรื่องอะไรให้บ้าง  ส่วนสภาวิศวกรจะบอกว่ามาตรฐานที่ทางสภาวิชาชีพต้องการนั้นเป็นอย่างไร แต่เท่าที่มีการคุยกันเบื้องต้นทุกฝ่ายอยากเห็นวิศวกรแนวใหม่ และทันสมัย ดังนั้นสภาวิศวกรจึงต้องปฏิรูปองค์กร เพื่อยกระดับอาชีพ ทำให้ทุกคนเห็นว่าวิศวกรสามารถยกระดับประเทศและคุณภาพของสังคมได้  รวมทั้งอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เด็กมาเรียนวิศวะมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าทุกสภาวิชาชีพมีความหวังดี ต้องการให้อาชีพของตนเองมีคุณภาพ “นายกสภาวิศวกร  กล่าว


วันนี้ (๑๙ ส.ค.๖๒) "นายกฯ ประยุทธ์" ยกคณะ "ค่อนข้างใหญ่" ไปสุรินทร์-บุรีรัมย์ ฟังที่โฆษกรัฐบาลแถลงวันก่อน บอกว่า.........

รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'