ประธานบอร์ด พอช. ร่วมยกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคง จ.ตราด พร้อมมอบงบพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งจังหวัด 1,067 ครัวเรือน 35 ล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

จ.ตราด /  ประธานบอร์ด พอช.และรอง ผวจ.ตราด ร่วมพิธียกเสาเอกสร้างบ้านมั่นคงหนองคันทรง  เฟสแรก 50 หลัง จากทั้งหมด 100 หลัง พร้อมมอบงบประมาณการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งจังหวัด  รวม 1,067 ครัวเรือน  จำนวน 35.6 ล้านบาท

 

วันที่  27 พฤษภาคม 2562  เวลา 9.00 น. นายไมตรี  อินทุสุต  ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์  สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  และผู้แทนกรมเจ้าท่า  สำนักงานจังหวัดตราด   ได้เดินทางมาที่ตำบลหนองคันทรง  อ.เมือง จ.ตราด  เพื่อเป็นประธานในพิธียกเสาเอกสร้างบ้านมั่นคง  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง  จำกัด  โดยมีเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดตราดเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน

นายไมตรี อินทุสุต   ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  กล่าวว่า พอช.   ได้สนับสนุนงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัดตราดในหลายยุทธศาสตร์และหลากหลายประเด็นงานพัฒนา  สำหรับโครงการบ้านมั่นคงของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง จำกัด   ซึ่งมีพิธียกเสาเอกในวันนี้เป็นโครงการที่มีการใช้ GPS (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) เป็นเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลและจำแนกประเภทที่ดินของชาวบ้านที่มีปัญหาที่อยู่อาศัย  จำนวน  362 ครัวเรือน  โดยพบว่า  1.มีผู้ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัยที่เป็นครอบครัวขยาย  จำนวน 164 ครัวเรือน   2.ผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยทรุดโทรมในที่ดินกรมเจ้าท่า จำนวน 141 ครัวเรือน   และ 3.มีผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยทรุดโทรมในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  จำนวน 57 ครัวเรือน   โดยชุมชนมีแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยดังนี้

 

1.โครงการบ้านมั่นคงเมือง   โดยสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประสบปัญหาไม่มีที่อยู่อาศัย จำนวน 100 ครัวเรือน  โดยมีพิธียกเสาเอกเพื่อสร้างบ้านเฟสแรก  50 หลัง  ได้รับงบสินเชื่อจาก พอช.เพื่อซื้อที่ดิน จำนวน 1.8 ล้านบาท   เนื้อที่ 12 ไร่เศษ   และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 11.9 ล้านบาท   มีแบบบ้านทั้งหมด 3 แบบ  ขนาดที่ดิน 30 ตารางวาเท่ากัน  ปัจจุบันสมาชิกมีเงินออมจำนวน 2 ล้านบาท

2.กลุ่มผู้ประสบปัญหาที่สร้างบ้านอยู่ในที่ดินกรมเจ้าท่า  ได้รวมกลุ่มกันพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินเดิมในนามกลุ่มออมทรัพย์แหลมหิน - ท่าระแนะ  มีสมาชิกจำนวน 256 ครัวเรือน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคจาก พอช. ตามโครงการบ้านมั่นคงชนบท ปี 2562  จำนวน 6.7 ล้านบาท

3.กลุ่มผู้มีรายได้น้อยสภาพบ้านเรือนทรุดโทรม   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พอช. ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ตั้งแต่ปี 2559   จำนวน  57  ครัวเรือน   งบประมาณจำนวน 1.1 ล้านบาท  โดยมีการพัฒนาทีมช่างชุมชน   และจัดระบบกองทุนหมุนเวียน  เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย  ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 57 ครัวเรือน

“การพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้ง 3 แนวทางนี้   เป็นความตั้งใจและความพยายามของพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนที่ร่วมกันคิดและออกแบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้เกิดความมั่นคง  รวมทั้งจะมีการพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ ต่อไป  เช่น  เรื่องอาชีพ  สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เป็นบ้านที่มากกว่าคำว่า ‘บ้าน’   ส่วนข้อสำกัดทางกฎหมายและระเบียบของกรมเจ้าท่าที่ชาวบ้านประสบอยู่นั้น   พอช.จะร่วมกับจังหวัดตราด  และกรมเจ้าท่า  จะประชุมร่วมกันเพื่อคลี่คลายปัญหาต่อไป”  นายไมตรีกล่าว

 

อย่างไรก็ตาม  นอกจากพิธียกเสาเอกสร้างบ้านมั่นคงเฟสแรก 50 หลังคาเรือนในวันนี้แล้ว  นายไมตรีได้มอบงบประมาณจาก พอช. จำนวน 35.6 ล้านบาท   เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดตราด   ปี 2562    จำนวน  5 ตำบล  รวม 1,067 ครัวเรือน 

นางศิริวรรณ บุตราช   ผู้นำเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดตราด  กล่าวว่า  เครือข่ายฯ ได้ใช้สภาองค์กรชุมชนตำบล (ตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พศ.2551) เป็นกลไกในการเชื่อมโยงงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัดตราด  โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของพี่น้อง   อย่างไรก็ตาม  การดำเนินงานที่ผ่านมา  ยังมีข้อติดขัดเรื่องกฏหมายและกฏระเบียบของกรมเจ้าท่า เนื่องจาก พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560  ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ำลำคลอง  ทะเล  ชายหาด ฯลฯ  ต้องไปแจ้งขออนุญาตกรมเจ้าท่าภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 หากไม่ได้แจ้งตามกำหนดจะมีโทษปรับ   และต้องรื้อถอนภายใน 1 ปี   ทำให้ชุมชนชายฝั่งในจังหวัดตราดได้รับผลกระทบ  จำนวน  26 ตำบล  6 อำเภอ  รวม  5,169 ครัวเรือน  ทั้งนี้เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดตราดจะร่วมกับ พอช.และกรมเจ้าท่าแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันต่อไป


นักข่าวนี่....ก็นะ น่าจะเปลี่ยน "ซิมสมอง" ซะมั่ง ทำเป็นหุ่นยนต์ "โปรแกรมสำเร็จรูป" ไปได้ อภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จปุ๊บ ต้องปรี่ถามนายกฯ ปั๊บ "ปรับ ครม.มั้ยคะ?"

บุญทาน "คุ้มบ้าน-คุ้มเมือง"
'เรื่องนักเรียนกับคนบ้าข่าว'
มหกรรม 'มหา'ลัย' แข่งติด #
ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน