ปปช.แถลงชูปาฐกถา'ป๋าเปรม'อย่าให้คนไม่ดีมาปล้นชาติ เตือนสติคนไทยต่อต้านโกง!


เพิ่มเพื่อน    

28 พ.ค.62 - นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ- นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแสดงความเสียใจและน้อมรำลึกถึง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรมสำคัญของชาติไทย ซึ่งท่านเป็นต้นแบบของคนดี มีความซื่อสัตย์ และปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รังเกียจและยับยั้งการโกงเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน จะเห็นได้จากการที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้กล่าวตอนหนึ่งในงานปาฐกถาพิเศษ “ประเทศไทย…โปร่งใสได้อย่างไร” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศว่า การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ตนเกลียดที่สุด เพราะเป็นการปล้นชาติ ดังนั้น หากจะขจัดปัญหานี้ให้หมดไป ต้องไม่ยอมให้คนไม่ดีมานั่งปล้นชาติทุกวัน ต้องหาทางกำจัด ตัวเวร ตัวน่ารังเกียจให้หมดจากประเทศ

นายวรวิทย์ กล่าวว่า ส่วนวิธีการทำให้ประเทศไทยโปร่งใส คนไทยต้องร่วมมือกันอย่างจริงใจและจริงจัง มีการแสดงออกชัดเจนตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ตั้งอยู่บนความสุจริต สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ ด้วย 10 วิธีสร้างความโปร่งใส ได้แก่ 1.ต้องเริ่มที่ตัวเรา ตัวเราต้องโปร่งใสก่อนถึงจะไปทำให้ประเทศโปร่งใสได้ ต้องประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นตัวอย่างที่ดี ผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมี ในตัวของเราที่จะไปทำหน้าที่ปราบการปล้นชาติคือ คุณธรรมและจริยธรรม สองคำนี้คนพูดกันบ่อย แต่ไม่ค่อยมั่นใจเลยว่า เข้าใจอย่างที่เราอยากให้เขาเข้าใจหรือไม่ ซึ่งถ้าเขาเข้าใจได้โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมก็จะไม่โกง 2.ต้องหยุดและเลิกระบบอุปถัมภ์ นำระบบคุณธรรมมาใช้แทน ต้องไม่ช่วยเหลือคนโกง ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เป็นพ่อแม่ ลูก เมีย ญาติ คงจะยากแต่คิดว่าจำเป็นและสำคัญ ต้องไม่ช่วยเหลือคนโกง

เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า 3.ต้องเรียกคนที่ทุจริตหรือร่วมมือกับคนทุจริตว่า เป็นผู้ทรยศต่อชาติ โดยคำว่าทรยศเป็นคำที่น่าอับอายมาก และต้องเลิกคบค้าสมาคมกับคนพวกนี้ ไม่ยกย่องนับถือ ทั้งนี้ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่ยุคแข่งขัน บางครั้งทำให้ผู้คนคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว กระทำสิ่งที่ผิดโดยไม่คำนึงคุณธรรม จึงนำไปสู่หายนะของประเทศ 4.ควรมีการอบรม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่เด็กๆ เพื่อให้เห็นความเลวร้ายของการโกง และทำให้ภูมิใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนโกง 5.ภาคเอกชนที่กำลังทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ก็มีความจำเป็นต้องประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างว่า การทำธุรกิจโดยไม่โกง ก็สามารถทำได้ มีความมั่นคงได้ เจริญก้าวหน้าได้ 6.ต้องไม่ปล่อยให้คนโกงลอยนวล ดำเนินการตามกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัว รวมถึงช่วยกันประจานคนโกง และองค์กรโกง ทุกวิถีทาง

เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวอีกว่า 7.ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกวิถีทางที่จะช่วยได้ สำนักงานป.ป.ช. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรง แต่มีพลังน้อย ฉะนั้น ต้องช่วยเหลือ สนับสนุนให้กำลังใจ ถ้าทำได้การปราบก็ง่ายขึ้น มีความหวังว่าจะสำเร็จเร็วขึ้น 8.การแก้ปัญหาต้องเริ่มต้นที่ผู้บริหารองค์กร ทำองค์กรตัวเองให้บริสุทธิ์ ใสสะอาด ตามด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งมีระบบตรวจสอบ 9.ควรจะพูดสิ่งเลวร้ายที่กัดกร่อนประเทศในขณะนี้คือ การปล้นชาติบ่อยๆ ให้คนได้ยิน และเข้าใจบ่อยๆ เพื่อที่เขาจะได้ไปปรับตัวเองได้ เขาจะได้เข้าใจว่าคอร์รัปชันทำให้ประเทศเกิดข้อเสียหายอย่างไรบ้าง และ10.กระบวนการในการจัดการกับคนปล้นชาติต้องรวดเร็ว รุนแรง และเด็ดขาด ช้าไม่ได้ ยิ่งช้ายิ่งเหนื่อยเท่านั้น ไม่ทราบว่ากระบวนการยุติธรรมจะทำได้รวดเร็วขนาดไหน แต่ต้องรวดเร็วตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ กฎหมายระเบียบต่างๆ ต้องไม่เป็นอุปสรรค ต้องมีบทลงโทษรุนแรงและเด็ดขาด

“อย่าปล่อยให้หลักคิดและเจตนารมณ์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในการต่อต้าน การทุจริตดังกล่าวข้างต้นที่ท่านมักกล่าวย้ำในทุกเวทีในทุกโอกาสห่างหายไปตามกาลเวลา หากทุกคนรักแผ่นดินบ้านเกิดต้องรู้จัก ตอบแทนคุณแผ่นดิน น้อมนำมาปฏิบัติช่วยกันยับยั้งการทุจริต ทำให้ทุกคนรู้ว่าการโกงเป็นสิ่งที่น่าอับอาย การป้องกันไม่ให้มีการโกงควรเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน ยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรม ควบคู่กับการปลูกฝังให้คงอยู่ไว้ในความรู้สึก ประเทศไทยก็จะหลุดพ้นจาก การทุจริตผิดกฎหมายคอร์รัปชันต่างๆ ได้อย่างแน่นอน”นายวรวิทย์ กล่าว.
 


เมื่อวาน เปิดเฟซ....... เห็นภาพที่คุณ Aks Imaginate โพสต์ไว้ ชอบใจมาก เป็นภาพหนังสือพิมพ์ตั้งๆ จำนวนมาก ไม่ได้แกะเชือกมัด โรงพิมพ์ส่งมาสภาพไหน ก็ยังคงอยู่ในสภาพนั้น ไม่ได้ขายเลย

ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'