"ปลัดคลัง” รอรัฐบาลใหม่เคาะมาตรการดัน ศก.เพิ่ม


เพิ่มเพื่อน    

29 พ.ค. 62 - นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ระหว่างนี้กระทรวงการคลังยังไม่มีแนวคิดในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติม จากที่รัฐบาลได้มีการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีออกมาแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ โดยหลังจากนี้คงต้องรอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ในส่วนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ที่ล่าช้าไปจากกำหนดเดิม ประมาณ 3 เดือน โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2563 จากเดิมวันที่ 1 ต.ค. 2562 นั้น มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมากนัก เพราะระหว่างนี้ส่วนราชการสามารถใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2562 ไปพรางก่อนได้

“ในส่วนของงบลงทุนนั้น กระทรวงการคลังได้สั่งการไปยังส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของโครงการลงทุนให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าไว้ก่อน และเมื่องบประมาณรายจ่ายปี 2563 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2563 ส่วนราชการก็จะได้เซ็นสัญญาการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ได้ตามแผนทันที”


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"