'ศิโรตม์'เฮ!ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนคำสั่งปลดจากอธิบดีกรณีโอน'หุ้นชินปคอร์ป'มิชอบ


เพิ่มเพื่อน    

14 ต.ค.2563 -  ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ในคดีนายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมสรรพากรกับปลัดกระทรวงการคลังผู้ถูกฟ้อง โดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เป็นผู้ร้อง โดยนายศิโรตม์ฟ้องว่าปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 658/2551 ลดโทษนายศิโรตม์ จากไล่ออกจากราชการ เป็นปลดออกจากราชการ กรณีร่วมกันพิจารณาว่าการรับโอนหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ จากน.ส.ดวงตา วงศ์ภักดี ผู้ถือหุ้นแทนคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นการได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาและจากการให้โดยเสน่ห์เนื่องในพิธีหรือโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จนเป็นเหตุให้นายศิโรตม์เสียหาย ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 658/2551 ในส่วนที่ลงโทษปลดนายศิโรตม์ออกจากราชการ เนื่องจากเห็นว่านายศิโรตม์ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบแล้ว จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นความผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ คำสั่งลงโทษปลดนายศิโรตม์ออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2549 

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า นายศิโรตม์ วินิจฉัยความเห็นในข้อกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลของหลักกฎหมายและผลประโยชน์ของราชการและมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น จึงพิพากษายืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น
 


มาคุยเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" กันหน่อย ที่จะตั้ง ส.ส.ร. "เขียนใหม่" ทั้งฉบับนั่นน่ะ จะสำเร็จหรือฝันสลาย

'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ
ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'