'ศิโรตม์'เฮ!ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนคำสั่งปลดจากอธิบดีกรณีโอน'หุ้นชินปคอร์ป'มิชอบ


เพิ่มเพื่อน    

14 ต.ค.2563 -  ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ในคดีนายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมสรรพากรกับปลัดกระทรวงการคลังผู้ถูกฟ้อง โดยมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เป็นผู้ร้อง โดยนายศิโรตม์ฟ้องว่าปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 658/2551 ลดโทษนายศิโรตม์ จากไล่ออกจากราชการ เป็นปลดออกจากราชการ กรณีร่วมกันพิจารณาว่าการรับโอนหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ของนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ จากน.ส.ดวงตา วงศ์ภักดี ผู้ถือหุ้นแทนคุณหญิงพจมาน ชินวัตร เป็นการได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาและจากการให้โดยเสน่ห์เนื่องในพิธีหรือโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จนเป็นเหตุให้นายศิโรตม์เสียหาย ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 658/2551 ในส่วนที่ลงโทษปลดนายศิโรตม์ออกจากราชการ เนื่องจากเห็นว่านายศิโรตม์ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบแล้ว จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นความผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ คำสั่งลงโทษปลดนายศิโรตม์ออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2549 

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า นายศิโรตม์ วินิจฉัยความเห็นในข้อกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลของหลักกฎหมายและผลประโยชน์ของราชการและมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าคำอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น จึงพิพากษายืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น
 


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด