รอก่อน!!! พรุ่งนี้น้ำมันลด 30-40 สต./ต่อลิตร


   

ปตท.-บางจากลดราคาเบนซิน 40 สต./ดีเซล 30 สต.มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 เวลา 05.00 น. 

31 พ.ค. 2562 - บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินลง 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลดลง 20 สตางค์/ลิตร ขณะที่ดีเซลปรับลด 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 เวลา 05.00 น. 

ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 35.76 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 95 ราคา 28.35 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 91 ราคา 28.08 บาท/ลิตร E20 ราคา 25.34 บาท/ลิตร E85 ราคา 20.34 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา 27.09 บาท/ลิตร B20 ราคา 22.09 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)