เปิด 5 หลักเกณฑ์การรับคดีของ'กองปราบปราม'


   

3 มิ.ย.62-เพจกองปราบปราม โพสต์แจ้งถึง ‘5 หลักเกณฑ์’ การรับคดีของ ‘กองปราบปราม’ ระบุว่า 1.คดีมีความซับซ้อนเชื่อมโยงหลายพื้นที่ 2.คดีความมั่นคงภายในประเทศ 3.คดีสะเทือนขวัญกระทบจิตใจ 4.คดีสำคัญอาชญากรรมร้ายแรง 5.มูลค่าความเสียหายเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป