ศาลสั่งคุก 16 เดือน ผู้ประสานงานสถาบัน ULC มหาวิทยาลัยเถื่อน แจกปริญญาเก๊


   

4 มิ.ย.62- ที่ห้องพิจารณา 807 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.3854/2560  ที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายนพดล ก้อนคำ เป็นจำเลย ผู้ประสานงานสถาบัน ULC (Universal Life Church) ในความผิดฐานร่วมกันจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ โดยจำเลยให้การปฏิเสธ ต่อสู้คดี

โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 5 ส.ค. 2552 ถึงวันที่ 3 พ.ย. 2555 ต่อเนื่องกัน จำเลยได้ร่วมกันก่อตั้งสถาบันยูแอลซี ประเทศไทย (ULC THAILAND) อันเป็นสมาชิกของคริสตจักร Universal Life Church และตัวแทนของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดการรับสมัครและเก็บเงินจากบุคคลเป็นค่าเข้าเรียน เข้าอบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศ ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสารการเรียนและการอบรม ค่าชุดครุยรับปริญญา ค่าพิธีรับปริญญา และงานเลี้ยง และมอบปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาการเทวนิยม (Doctor of Divinity) และสาขาปรัชญาศาสนา (Masters Philosophy in Religion) ด้านศาสนา แก่บุคคล อันเป็นการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี จำเลยได้จัดการเรียนการสอนผ่านทางอีเมล มีการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับผู้มาสมัครขอรับปริญญากิตติมศักดิ์ เกี่ยวกับปรัชญาทั่วไป สันติภาพโลก จากสถาบันยูแอลซี ประเทศไทย ก่อนมอบปริญญากิตติมศักดิ์ อันเป็นการร่วมกันจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต 

จำเลยได้ว่าจ้างบุคคลไม่ทราบชื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับยูแอลซี ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ความเป็นมา คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับปริญญากิตติมศักดิ์รายชื่อคณะกรรมการการบริหาร กรรมการที่ปรึกษา คณาจารย์ประจำ และคณาจารย์พิเศษ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ลงเว็บไซต์วิชาการดอทคอม (www.vcharkarn.com) ซึ่งเป็นความเท็จ เหตุเกิดที่ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นในประเทศไทย เกี่ยวพันกัน ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 มาตรา 5, 10, 104, 121 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 3, 14

วันนี้จำเลยซึ่งได้รับการประกันตัวเดินทางมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษา

ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์และจำเลยนำสืบแล้วฟังได้ว่า สถาบันยูแอลซีมีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเรียน โดยระบุว่าต้องเป็นบุคคลที่ได้ทำคุณงามความดี มีการจัดอบรม และมอบใบปริญญาบัตร ซึ่งจำเลยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน รวมถึงเป็นผู้บรรยายทำการเรียนการสอนด้วย แต่จากการตรวจสอบสถาบันยูแอลซีไม่ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงมีความผิดตามโจทก์ฟ้อง ส่วนการลงโฆษณาสถาบันในเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ซึ่งระบุข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงนั้น จำเลยอ้างว่าได้ว่าจ้างบุคคลอื่นให้เป็นผู้ลงข้อมูล แต่จากการตรวจสอบอีเมลสำหรับใช้ติดต่อที่ลงโฆษณาไว้ก็เป็นอีเมลของจำเลย จึงมีความผิดฐานจ้างบุคคลอื่นนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ฐานจัดตั้งสถาบันการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน, จัดการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน และความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ฐานว่าจ้างบุคคลอื่นให้นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จำคุก 1 ปี คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ 1 ใน 3 ฐานจัดตั้งสถาบันการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 4 เดือน, จัดการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 4 เดือน และฐานว่าจ้างบุคคลอื่นให้นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จฯ จำคุก 8 เดือน รวมจำคุก 16 เดือน.
 


ท่าจะรอดยาก เรื่องตัวเองยังไม่รู้ แล้วจะให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไรกัน ครับ...วานนี้ (๑๘ ตุลาคม) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน

ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"