สหพันธ์ขนส่งฯค้าน พ.ร.บ.จราจรใหม่ขู่หยุดวิ่ง


เพิ่มเพื่อน    

 

5 มิ.ย.62-นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 โดยมีสมาชิก 10 สมาคมเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการคัดค้านพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจรทางบก พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ก.ย.นี้ สืบเนื่องจากการออกกฎหมายในครั้งนี้ ไม่ผ่านการจัดทำประชาพิจารณ์ โดยเฉพาะสหพันธ์ขนส่งฯ ที่ถือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งในหลายมาตรา ได้สร้างความเดือดร้อนกับผู้ประกอบการขนส่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบทโทษปรับที่จะสูงขึ้น 5 เท่าด้วย

สำหรับข้อเสนอของสหพันธ์ขนส่งนั้น เสนอให้กระบวนการต่างๆ ให้ผ่านชั้นศาล เพราะกฎหมายดังกล่าว เป็นการให้อำนาจเจ้าพนักงานตำรวจในการจับและตรวจสอบการขับขี่และออกคำสั่งว่ากระทำความผิดกฎหมายจราจรและคำสั่งเป็นที่สุด ไม่สามารถต่อสู้คดีต่อศาลได้ตามหลักสากล นอกจากนี้ เสนอให้ยกเลิกรางวัลนำจับ หลังค่าปรับจำนวน100% แบ่งอัตราส่วนให้เป็นเงินพึ่งได้ให้กับรัฐ 15% ผู้นำจับ 15% ส่วนที่เหลือ 70% คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะทำให้มีการตั้งด่านเป็นจำนวนมาก และนำไปสู่คำกล่าวที่ว่า “ส่วยซ่อนรูป”นายอภิชาต กล่าว

ทั้งนี้ ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ ตนเตรียมยื่นข้อเสนอพร้อมรายชื่อจากสมาชิกของสหพันธ์รวมกว่า 50,000 รายชื่อที่คัดค้าน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2562 ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในบางมาตราก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ โดยภายหลังการไปยื่นข้อเสนอและรายชื่อผู้ที่คัดค้าน พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น หากยังไม่มีการตอบรับหรือยังเพิกเฉย ที่ประชุมของสหพันธ์ขนส่งฯ จึงได้กำหนดมาตรการ 4 ระดับ คือ ระดับ 1 รถบรรทุกทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ขนส่งฯ จะหยุดวิ่งให้บริการ 3 วัน, ระดับ 2 จะหยุดวิ่งรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย เป็นต้น 3 วัน

อย่างไรก็ตามในส่วนระดับ 3 จะหยุดวิ่งรถบรรทุกขนส่งสินค้าอุปโภค-บริโภคไปยังห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ 3 วัน และระดับ 4 จะหยุดวิ่งรถบรรทุกขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในเบื้องต้น 50% 3-7 วัน อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการดำเนินการของสหพันธ์ขนส่งฯ จะไม่มีการปิดถนนอย่างเช่นที่ผ่านมา และไม่ได้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอน แต่เป็นการดำเนินการให้ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการเท่านั้น

“ถ้ากฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบกใหม่ ถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก เพราะไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์ ไม่มีการเชื้อเชิญพวกเรา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายนี้ เหมือนเราถูกเจ้าหน้าที่อาศัยกฎหมายมาบังคับใช้เรา ผมจะเป็นแกนนำหลักในการคัดค้าน พ.ร.บ.นี้ เราอดทนและอัดอั้นมานาน ซึ่งการกระทำดังกล่าว ไม่ได้เห็นผู้ประกอบการขนส่ง ที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ เป็นการริดรอนสิทธิ ทำให้ครั้งนี้จึงได้มีการรวมกลุ่มสมาชิกของสหพันธ์ฯ เพื่อคัดค้านและมีมาตรการออกมา หากยังเพิกเฉยอยู่” นายอภิชาติ กล่าว


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'