“คลัง”จ่อถกสำนักงบฯล้วงเงิน1.2หมื่นล.ใส่โครงการบัตรสวัสดิการต่ออีก 3 เดือน


   


6 มิ.ย. 2562 รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังเตรียมขยายเวลาจัดทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) สำหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน เป็นกรณีพิเศษออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมโครงการจะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 ให้ไปถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 แทน เพื่อต้องการช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรคนจน และช่วยประคับประคองเศรษฐกิจในปีนี้ให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 3.5-3.8%

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะมีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ และกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อขอให้สำนักงบประมาณจัดหาเงินเข้ามาเติมในกองทุนประชารัฐฯ เพิ่มเติม เนื่องจากหลังสิ้นเดือนก.ย. 2562 เงินในกองทุนประชารัฐฯ จะเหลือเพียง 1-2 พันล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอ โดยกระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียด เหตุผลและความจำเป็นของการขยายโครงการให้พิจารณา ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าต้องใช้เงินมากกว่าเดือนละ 4 พันล้านบาท หรือรวม 3 เดือน อยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท ส่วนแหล่งเงินจะต้องรอสำนักงบประมาณพิจารณาในการจัดหามา

“เดิมทีกระทรวงการคลังคาดว่าจะทำโครงการบัตรคนจนโครงการใหม่ได้ต่อเนื่อง โดยเริ่มได้วันที่ 1 ต.ค.2562 ทันที หลังจากโครงการเก่าสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 แต่ผลจากการที่การจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 ล่าช้าออกไป 3 เดือนเป็นเดือนม.ค.2563 ทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเข้าไปเติมในกองทุนประชารัฐฯ ได้ทัน ซึ่งทำให้โครงการบัตรคนจนเกิดสุญญากาศไป 3 เดือนและเกิดผลกระทบต่อกำลังซื้อของคนระดับฐานรากตามมา จึงจำเป็นต้องมีการเสนอให้ขยายโครงการเป็นกรณีพิเศษอีก 3 เดือน” รายงานข่าว ระบุ

ทั้งนี้ การให้สวัสดิการแก่บัตรคนจนช่วงต่อเวลาพิเศษอีก 3 เดือน กระทรวงการคลังมีความตั้งใจเสนอให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับใกล้เคียงกับของเดิม แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการจัดหางบประมาณด้วยทำได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากหาได้น้อย อาจต้องมีการตัดทอนสวัสดิการบางส่วนที่จำเป็นน้อยลงออกไปบ้าง ขณะที่การจัดทำโครงการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ จะมีการเสนอให้รัฐบาลใหม่ทำคู่ขนานพร้อมกับช่วงทำบัตรคนจนแบบปัจจุบัน โดยจะต้องเปิดลงทะเบียนให้เสร็จเพื่อให้เริ่มโครงการได้แบบไร้รอยต่อในวันที่ 1 ม.ค.2563 ทันที

“การเติมเงินลงไปในเศรษฐกิจระดับฐานรากยังมีความจำเป็นต่อการประคองเศรษฐกิจในช่วงนี้ เนื่องจากกำลังซื้อในระดับผู้มีรายได้น้อยยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ซึ่งเกรงว่าหากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขาดช่วงไป 3 เดือนในช่วงปลายปี จะกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายของรากหญ้าอย่างหนัก ซึ่งเรื่องการต่อเวลาบัตรคนจนออกไปอีก 3 เดือนเบื้องต้นนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.การคลัง ได้เห็นด้วยในหลักการแล้ว” รายงานข่าว ระบุ

สำหรับสวัสดิการที่ให้กับผู้ถือบัตรคนจน 14.5 ล้านคน ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 3เดือน คาดว่าจะพิจารณาให้สวัสดิการขั้นพื้นฐานเป็นอันดับแรก อาทิ วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน สวัสดิการค่าเดินทาง ทั้งค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน แต่หากงบประมาณมีเพียงพอก็จะขยายสวัสดิการในส่วนเพิ่มเติมให้ เช่น วงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ วงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ วงเงินสำหรับค่าเช่าบ้าน เป็นต้น


ครับ... มันคือนิติกรรมอำพราง เอกสารแถลงข่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วานนี้ (๑๑ ธันวาคม) เขียนข้อความเอาไว้สั้นๆ ว่า........

'เจ้าพ่อ-เจ้าแม่' เฟกนิวส์
งูเห่าหรือจะสู้ผึ้งแตกรัง
เรือดำน้ำกับทีท่ากรรมาธิการฯ
ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'
ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่