ไทยเดินหน้าแก้ปัญหา IUU ยกระดับมาตรฐานการประมง


เพิ่มเพื่อน    

              5 มิ.ย.ของทุกปี ถือเป็นวันสากลในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม แปลมาจาก Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing ซึ่ง IUU Day มาจากมติเห็นชอบของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2560 ตามข้อเสนอขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) โดยกรมประมง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ได้จัดงานเนื่องในวัน IUU Day ไปเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา

                ประจวบเหมาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ก็มีประเด็นร้อนสอดรับกับเรื่อง IUU อย่างพอดิบพอดี หลังจากที่ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ไปร่วมเสวนารับฟังปัญหาชาวประมงที่ตลาดมหาชัยมั่นคง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งกล่าวโจมตีการรับเงื่อนไข IUU ของรัฐบาล โดยอ้างทำให้ชาวประมงสูญเสียรายได้ อาชีพการงาน จนต่อมา “ธนพร ศรียากูล” ที่ปรึกษากรมประมงด้านการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตัวจริงเสียงจริงต้องออกมาตอบโต้ “ธนาธร-พรรคอนาคตใหม่” ในประเด็นดังกล่าวถึงความเข้าใจผิด พร้อมชี้แจงข้อมูลละเอียดยิบ โดยเฉพาะการที่สหรัฐอเมริกาประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยยกอันดับขึ้นมาเป็น Tier 2 นั้น สื่อถึงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และประมงผิดกฎหมายของไทยเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ได้เป็นปัญหาดังที่พรรคอนาคตใหม่อ้าง

                สำหรับงาน IUU Day เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2562 ที่กรมประมง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งประเทศไทยร่วมกับ FAO เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น หวังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามของการทำประมง IUU ที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมง รวมถึงผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของมวลมนุษยชนทั่วทุกภูมิภาคของโลกในระยะยาว

                โดย พล.อ.ประวิตรกล่าวตอนหนึ่งว่า หลังจากที่ได้ยืนหยัดในการต่อต้านการทำประมงแบบ IUU อย่างเต็มความสามารถมาตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี จนสามารถพัฒนากลไกเพื่อป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแสดงบทบาทและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามกฎระเบียบสากล และสามารถปลดใบเหลืองการทำประมง IUU ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันไทยได้ผลักดันการแก้ไขปัญหา IUU ของประเทศจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิ การผลักดันนโยบายประมงร่วมอาเซียน (ASEAN General Fisheries Policy) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการมวลปลาที่ย้ายถิ่น (UNFSA) ข้อตกลงตามมาตรการของรัฐเจ้าท่า (PSM) ข้อตกลงว่าด้วยการทำประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA) รวมถึงการลงนามความร่วมมือในการต่อต้านปัญหาการทำประมง IUU กับประเทศฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น การลงนามความร่วมมือทางด้านประมงกับประเทศเมียนมา เป็นต้น

                “นอกจากนี้ ยังได้วางรากฐานการแก้ไขปัญหาการทำประมงของประเทศไปสู่การประมงอย่างยั่งยืน ทั้งด้านกฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) การตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงด้านแรงงาน เรียกได้ว่าไทยได้ปฏิรูปภาคการประมงทั้งระบบ ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างสิ้นเชิง และพร้อมจับมือกับประชาคมโลกในการร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเล และนำพาการประมงของประเทศและโลกไปสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประชากรของโลกต่อไป” พล.อ.ประวิตรระบุ

                ผลจากการต่อต้านปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายนั้น จากสถิติปริมาณการจับสัตว์น้ำเปรียบเทียบ ปี 2560 และ 2561 ที่กรมประมงได้เผยแพร่ (ดังภาพประกอบ) คือ ในปี 2560 เรือประมงพาณิชย์และพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้รวม 1,295,009 ตัน ต่อมาในปี 2561 เรือประมงพาณิชย์และพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้รวม 1,509,031 ตัน โดยเรือประมงทั้ง 2 กลุ่มสามารถจับสัตว์น้ำได้มากกว่าปี 2560 จำนวน 214,022 ตัน การที่ชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น แสดงว่าทรัพยากรทางทะเลมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

                หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของสากลโลก คือสิ่งยืนยันการแก้ไขปัญหาการประมงที่สำเร็จของรัฐบาลชุดปัจจุบัน แม้จะถูกเรียกว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการก็ตามยังสามารถทำได้ การตัดสินใจในสิ่งใดนั้น สำคัญที่สุดคือการกระทำและผลของการกระทำที่ต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะเป็นเรื่องๆ ไม่มีใครทำอะไรแล้วดีไปทุกเรื่องหรือชั่วไปทุกเรื่อง หากต้องการจะทำเพื่อประชาชนโดยถูกต้องแท้จริง ก็ต้องเลือกในสิ่งที่พิสูจน์อย่างรอบด้านแล้วว่าถูกต้องมาสานต่อ  มิใช่เลือกตามอคติทางการเมือง หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอันมิชอบของกลุ่มบุคคลใด.

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"