“คลัง” เคาะขยายโครงการบัตรสวัสดิการถึงสิ้นปี


   

 

12 มิ.ย. 2562 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ตกลงขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยออกไปอีก 3 เดือนจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 ออกไปเป็น 31 ธ.ค.2562 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการทั้ง 14.5 ล้านคน จึงยังได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพขั้นพื้นฐานต่อไปเหมือนเดิม ไม่มีการสะดุดแม้จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายรัฐบาล หรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ล่าช้าออกไปปีหน้าก็ตาม

ทั้งนี้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานที่ได้รับ ประกอบด้วย วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน สวัสดิการค่าเดินทาง ทั้งค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

ส่วนสวัสดิการที่มีการให้เพิ่มเติม เช่น การเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร้านธงฟ้าเป็นคนละ 500 บาท ที่จะสิ้นสุดเดือนมิ.ย.นี้ วงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้พิการเดือนละ 200 บาท วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า วงเงินสำหรับช่วยค่าเช่าบ้าน ที่สิ้นสุดเดือนก.ย.นี้ จะต้องยุติตามกำหนดไม่มีการขยายเวลาให้แต่อย่างใด เพราะคงต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่มาเป็นผู้พิจารณาว่าควรจะให้การช่วยเหลือต่อ หรือปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือใหม่ ๆ พร้อมกับการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่หรือไม่

“ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีความกังวลว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสะดุดหรือไม่ ถ้าการเบิกจ่ายงบประจำปี 2563 ล่าช้า จึงมีแนวคิดขอให้สำนักงบประมาณหางบกลางวงเงิน 1-1.2 หมื่นล้านบาท มาให้ใช้เพิ่มเติมต่อไปอีก 3 เดือน อย่างไรก็ตามจากการหารืออย่างละเอียดพบว่า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถดำเนินการได้ต่อทันที และยังสามารถดึงงบจากปี 2563 มาใช้พรางก่อนได้ด้วย ไม่จำเป็นต้องตั้งงบกลาง ทำให้กระทรวงการคลังสามารถเดินหน้าขยายเวลาได้ทันที” นายลวรณ กล่าว

อย่างไรก็ดี จากการรายงานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับงบประมาณที่จัดสรรเข้ากองทุนประชารัฐสวัสดิการฯ สำหรับใช้จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่า ตั้งแต่ปี 2560 ได้รับการจัดสรรงบเข้ากองทุนฯ 1.4 แสนล้านบาท และถึงเดือนพ.ค.2562 ได้ใช้จ่ายไปแล้วกว่า 9 หมื่นล้านบาท คาดว่าเมื่อใช้จนครบสิ้นปีงบประมาณเดือนก.ย.2562 จะเหลืองบในกองทุนสวัสดิการฯ อยู่มากกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีเพียงพอที่จะใช้ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการทั้ง 14.5 ล้านคน ไปอย่างน้อย 3 เดือน เพราะ สศค.ประเมินแล้วว่าช่วงขยายเวลา 3 เดือนจะใช้งบรวมเพียง 1-1.2 หมื่นล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 3-4 พันล้านบาทเท่านั้น


วันนี้...จันทร์ที่ ๒๐ มกรา ๖๓ ผมว่า......คนฉีกปฏิทินไปรอพรุ่งนี้ "อังคารที่ ๒๑ มกรา" กันหมดแล้ว เพราะตอนเวลา ๑๑.๓๐ น.ศาลรัฐธรรมนูญ จะอ่านคำวินิจฉัยคำร้องที่ "นายณฐพร โตประยูร" ร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่

ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"