'ป้าธิดา'กาง 6 จุดอ่อนรัฐบาลคสช.ภาค2


   

12 มิ.ย.62 - นางธิดา ถาวรเศรษฐ ที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาจิ(นปช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้ 

รัฐบาลคสช. (2) ประชาธิปไตยของเผด็จการ

มีจุดอ่อนมากมาย

ประการแรก : เป็นการได้ส.ส.จากการใช้อำนาจรัฐประหารสร้างความได้เปรียบเพื่อให้ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองที่ตนเองตั้งขึ้นมา โดยการใช้อำนาจรัฐ, โครงการรัฐประชานิยม, ใช้ประกาศ/คำสั่งคสช., กฎหมาย และรัฐธรรมนูยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการสืบทอดอำนาจได้เป็นรัฐบาล

ประการที่สอง : การใช้องค์กรอิสระและการจัดการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใส เลือกปฏิบัติ ในการจัดการลงโทษคู่แข่งทางการเมืองและต่อฝ่ายสนับสนุนคสช. ยังไม่มีปฏิบัติการใด ๆ ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะให้ความเป็นธรรม รวมทั้งกรณีการเลือกคำนวณส.ส. ทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยมีจำนวนส.ส.หายไป 7-8 คน

ประการที่สาม : ที่มาและบทบาทส.ว.แต่งตั้งเกือบเหมือนกับส.ส.ในรัฐสภา การสรรหาที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ไม่โปร่งใส และชัดเจนว่าเป็นคนที่คสช.คัดสรรมาแล้ว

ประการที่สี่ : มีส.ส.มากพรรคที่สุดในโลก แต่เสียงก็ยังปริ่มน้ำ ล้วนเขี้ยวลากดิน ต่อรองผลประโยชน์และอาจขัดรัฐธรรมนูญ

ประการที่ห้า : ผลงานคสช.ที่ผ่านมาไม่ได้ดีเหมือนที่คสช.คิด เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีเงินจับจ่ายใช้สอย ราคาพืชผลตกต่ำ หนี้ครัวเรือนสูงมาก และไม่ให้สิทธิเสรีภาพประชาชน ซ้ำกดดันลงโทษผู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพรุนแรง ป่าเถื่อน

ประการที่หก : นโยบายพปชร.ที่โฆษณาเป็นประชานิยมสุดขั้วที่อาจทำให้ประเทศหายนะถ้าปฏิบัติตามนั้นจริง เพราะความไม่ชอบธรรมทางการเมืองทำให้รัฐบาลนี้ต้องโหมใช้ประชานิยมของเผด็จการเพื่อหวังคะแนนนิยม ไม่ใช่แบบรัฐบาลประชาธิปไตยที่เป็นการช่วยเหลือประชาชนในระบอบประชาธิปไตย


เงินนี่...ชักน่ากลัวขึ้นทุกวัน!นับวันจะใช้ซื้อได้ทุกอย่าง จนมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรไปหยุดมันได้ถึงจุดหนึ่ง โลกไม่แตก แต่มนุษย์จะตกต่ำ เมื่อสังคมให้ค่าเงินเหนือความเป็นมนุษย์

นี่ไง....'ใบเสร็จปล่อยกู้พรรค'
เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'