คาดหวังอะไรจากลุงตู่สมัยสอง


เพิ่มเพื่อน    

             สิ่งที่คาดหวังจากรัฐบาลใหม่คืออะไร?

                ไปถามชาวบ้านร้อยทั้งร้อยคงตอบว่า แก้ปัญหาปากท้องโดยด่วน

                ถ้าไปถามการเมืองขั้วตรงข้าม คำตอบคงชัดเจน เลิกสืบทอดอำนาจได้แล้ว

                ฉะนั้นความคาดหวัง ความต้องการที่ให้รัฐบาลใหม่ทำให้มากมายเหลือเกิน

                คำแถลงสั้นๆ ที่มีขึ้นหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับปากในหลายเรื่อง

                "...พร้อมทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ และป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี สร้างสรรค์สังคมให้มีความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์เกื้อกูลกันในทุกโอกาส เพื่อความกินดีอยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย...."

                อาจกล่าวได้ว่าทั้งหมดนี้คือนโยบายของรัฐบาลที่จะเสนอต่อสภาในโอกาสต่อไป

                แต่ก็มีประเด็นคำถามอยู่พอสมควร

                "ลุงตู่" สรุป ๔-๕ ปีที่ผ่านมา หรือยังว่าความสำเร็จ ความล้มเหลว มีอะไรบ้าง

                แน่นอนรัฐบาลนี้มีผลงานล้ำหน้ารัฐบาลเลือกตั้งอยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขจัดปัญหาในทางกฎหมายเพื่อความสะดวกของภาคเอกชน นักลงทุนไทย-ต่างประเทศ และของรัฐ

                การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง รถไฟ ไม่มีรัฐบาลไหนสู้รัฐบาลลุงตู่สมัยแรกได้อีกแล้ว

                แต่บางประเด็นก็มีคำถาม

                "ลุงตู่" พูดถึงการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะทำต่อไป แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมายังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยกันพอสมควร

                และยังเป็นประเด็นหลักที่การเมืองฝ่ายตรงข้ามใช้โจมตีเสมอมา

                ก็แสดงว่ามันมีมูลให้โจมตี

                แม้คนโจมตีจะเป็นนลูกน้องโจรปล้นชาติ ก็ไม่อาจมองข้ามได้

                วาระจากนี้ไปของ "ลุงตู่" จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจารึกผลงานไว้ให้คนรุ่นหลังได้ยกย่องว่า การคอร์รัปชันหมดไป หรือเหลือน้อยก็เพราะรัฐบาล "ลุงตู่"

                ต่อให้ถูกด่าว่าจอมเผด็จการ สืบทอดอำนาจ คำด่าก็ไร้ค่าไปทันที หากจอมเผด็จการสามารถขจัดปัญหาคอร์รัปชันไปได้

                เพราะปัญหาคอร์รัปชันมันเป็นต้นกำเนิดของปัญหาอื่นๆ มากมาย หากจะแก้ปัญหาประเทศกันจริงๆ ก็ต้องเริ่มต้นตรงนี้

                เท่าที่เห็นโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างไม่เป็นทางการ บอกตรงๆ ว่า น่าเป็นห่วง

                การปราบโกงรัฐบาลลุงตู่สมัยสอง จะยากกว่าสมัยแรกหลายเท่าตัว เพราะปัจจัยจากตัวบุคคลที่เปลี่ยนไป

                บวกกับการเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ ที่ต้องประนีประนอมกันตลอดเวลา ก็ยิ่งเป็นปัจจัยเชิงลบในการแก้ปัญหา

                และนั่นคือบทพิสูจน์ว่า "ลุงตู่" สมัยสองเป็นนายกฯ ที่กล้าหาญทำเพื่อชาติแค่ไหน. 


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด