คาดหวังอะไรจากลุงตู่สมัยสอง


   

             สิ่งที่คาดหวังจากรัฐบาลใหม่คืออะไร?

                ไปถามชาวบ้านร้อยทั้งร้อยคงตอบว่า แก้ปัญหาปากท้องโดยด่วน

                ถ้าไปถามการเมืองขั้วตรงข้าม คำตอบคงชัดเจน เลิกสืบทอดอำนาจได้แล้ว

                ฉะนั้นความคาดหวัง ความต้องการที่ให้รัฐบาลใหม่ทำให้มากมายเหลือเกิน

                คำแถลงสั้นๆ ที่มีขึ้นหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับปากในหลายเรื่อง

                "...พร้อมทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ และป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี สร้างสรรค์สังคมให้มีความรักความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์เกื้อกูลกันในทุกโอกาส เพื่อความกินดีอยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย...."

                อาจกล่าวได้ว่าทั้งหมดนี้คือนโยบายของรัฐบาลที่จะเสนอต่อสภาในโอกาสต่อไป

                แต่ก็มีประเด็นคำถามอยู่พอสมควร

                "ลุงตู่" สรุป ๔-๕ ปีที่ผ่านมา หรือยังว่าความสำเร็จ ความล้มเหลว มีอะไรบ้าง

                แน่นอนรัฐบาลนี้มีผลงานล้ำหน้ารัฐบาลเลือกตั้งอยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขจัดปัญหาในทางกฎหมายเพื่อความสะดวกของภาคเอกชน นักลงทุนไทย-ต่างประเทศ และของรัฐ

                การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง รถไฟ ไม่มีรัฐบาลไหนสู้รัฐบาลลุงตู่สมัยแรกได้อีกแล้ว

                แต่บางประเด็นก็มีคำถาม

                "ลุงตู่" พูดถึงการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะทำต่อไป แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมายังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยกันพอสมควร

                และยังเป็นประเด็นหลักที่การเมืองฝ่ายตรงข้ามใช้โจมตีเสมอมา

                ก็แสดงว่ามันมีมูลให้โจมตี

                แม้คนโจมตีจะเป็นนลูกน้องโจรปล้นชาติ ก็ไม่อาจมองข้ามได้

                วาระจากนี้ไปของ "ลุงตู่" จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจารึกผลงานไว้ให้คนรุ่นหลังได้ยกย่องว่า การคอร์รัปชันหมดไป หรือเหลือน้อยก็เพราะรัฐบาล "ลุงตู่"

                ต่อให้ถูกด่าว่าจอมเผด็จการ สืบทอดอำนาจ คำด่าก็ไร้ค่าไปทันที หากจอมเผด็จการสามารถขจัดปัญหาคอร์รัปชันไปได้

                เพราะปัญหาคอร์รัปชันมันเป็นต้นกำเนิดของปัญหาอื่นๆ มากมาย หากจะแก้ปัญหาประเทศกันจริงๆ ก็ต้องเริ่มต้นตรงนี้

                เท่าที่เห็นโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างไม่เป็นทางการ บอกตรงๆ ว่า น่าเป็นห่วง

                การปราบโกงรัฐบาลลุงตู่สมัยสอง จะยากกว่าสมัยแรกหลายเท่าตัว เพราะปัจจัยจากตัวบุคคลที่เปลี่ยนไป

                บวกกับการเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ ที่ต้องประนีประนอมกันตลอดเวลา ก็ยิ่งเป็นปัจจัยเชิงลบในการแก้ปัญหา

                และนั่นคือบทพิสูจน์ว่า "ลุงตู่" สมัยสองเป็นนายกฯ ที่กล้าหาญทำเพื่อชาติแค่ไหน. 


เอ่อ.......... ไม่รู้จะคุยอะไร เห็นบางพรรค บาง ส.ส.ทั้งแย่ง ทั้งทวง ทั้งขู่ จะเอาเก้าอี้รัฐมนตรีกัน

เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน