พบ100หลักสูตร "ม.รัฐ-เอกชน "ไม่ผ่านประเมินคุณภาพภายใน แก้ไขไม่ได้อาจมีแจกใบแดง -ใบเหลือง


เพิ่มเพื่อน    14 มิ.ย.62-ผลประเมินประกันคุณภาพภายใน( IQA) รอบใหม่ พบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 1ปีการศึกษา ไม่ผ่านมาตรฐานกว่า 100 หลักสูตร และมีบางหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน ต่อเนื่อง 3ปีการศึกษา ด้าน "ประสาท" มอบ "ปลัด อว." นัดมหา'ลัย มีปัญหาหารือ  พร้อม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย หาวิธีดำเนินการ  อาจแจกใบเหลือง ใบแดง ประกาศให่สาธารณชนรับทราบ ถ้าจี้แล้วไม่ปรับปรุง 


นายประสาท สืบค้า ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และประธานคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุม กกอ. และ กมอ. ได้มีการรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 พบว่ามีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนบางแห่งที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี โทและเอก เช่น จากการประเมินผล IQA ระดับปริญญาตรี 1 ปีการศึกษา พบว่า มีหลักสูตรที่ไม่ได้มาตรฐาน กว่า 100 หลักสูตร เป็นต้น อีกทั้งยังมีบางหลักสูตรที่มีผลการประเมินที่ไม่ได้มาตรฐานติดต่อกันถึง 3 ปีการศึกษาอีก 
ประธานกกอ.กล่าวอีกว่า ผลการประเมินดังกล่าว ทำให้กกอ.และ กมอ.เป็นห่วงผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรที่ไม่มีมาตรฐาน ดังนั้น กกอ.และ กมอ. จึงมติมอบให้ นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะเลขานุการ กกอ.และ กมอ. ส่งหนังสือเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มาหารือ ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคตรงไหน และจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรหรือไม่   หรือหากจะยุบเลิกหลักสูตรต้องดูแลนักศึกษาที่ค้างท่ออยู่ไม่ให้เสียประโยชน์ และมอบให้นายสุธรรม อยู่ในธรรม ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายไปดูว่าในแง่กฎหมายว่าจะสามารถดำเนินการกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้อย่างไรหรือไม่ เช่น ให้แจกใบเหลืองมหาวิทยาลัยเหล่านี้ไปก่อน ถ้าไม่ทำอะไรเลยแจกใบแดง หรือสุดท้ายอาจจะมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสื่อมวลชน หรือนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ อว. อย่างไรก็ตามให้ปลัดอว. และฝ่ายกฏหมายมาสรุปข้อมูลในการประชุม กกอ.และกมอ.ครั้งต่อไปในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้

“ที่ผ่านมามีการเตือนไปแล้วว่ามีมหาวิทยาลัยบางแห่งที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ กกอ.และกมอ. เป็นห่วงมาก ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยไหนที่มีปัญหาในระดับหลังพิงฝา หรือขึ้นบัญชีดำ อาจจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเข้าศึกษาต่อ แต่กกอ. และกมอ.เห็นว่าก่อนที่จะตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลอะไรออกไปต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบก่อน เพราะไม่อยากให้เด็กสับสน ที่สำคัญไม่อยากให้เป็นเหมือนสุภาษิตที่ว่าปลาตัวเดียวอย่าให้เหม็นหมดทั้งข้อง”ประธาน กกอ. และกมอ. กล่าว


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"