“เอนก” ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ปลื้ม “U2T“ ปรับบทบาทช่วยชาวบ้าน​ พร้อมตรวจแก้มลิงบึงชำอ้อ แหล่งบริหารจัดการน้ำท่วม


เพิ่มเพื่อน    

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และผลงานด้านการบริหารจัดการน้ำของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ในพื้นที่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

 

 

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ตนตั้งใจมาเยี่ยมเยียนและนำความห่วงใยจากรัฐบาลมามอบให้ชาวบ้าน ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ เพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นจุดรับน้ำจากทางเหนือมาแต่ไหนแต่ไร และตนยังนำถุงยังชีพ ที่มีทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของจำเป็น มามอบให้ซึ่งมีหลายชิ้นที่เป็นนวัตกรรมของ อว. เช่น เครื่องกรองน้ำของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่สามารถกรองน้ำที่ท่วมอยู่เป็นน้ำสะอาดที่ดื่มกินได้ เรียกว่า เรามีใจ มีมือ มีเท้า และมีนวัตกรรมมาช่วยชาวบ้าน ที่สำคัญ เรายังมีกำลังคน คือ ผู้ได้รับการจ้างงานในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ซึ่งได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนมากว่า 8 เดือน ก็ได้ปรับเปลี่ยนการทำงานมาช่วยชาวบ้านในสถานการณ์น้ำท่วม ทั้งการจัดกิจกรรมฝึกอบรมแปรรูปเพื่อถนอมอาหาร และการแปรรูปสมุนไพร เช่น ยาสเปร์ฉีดกันยุง ยาหม่อง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ บรรจุในถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายผู้ทีได้รับผลกระทบ พร้อมกันนี้ยังจะมีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือภายหลังน้ำลดด้วยการจัดทีม นักศึกษาด้านช่างมาช่วยซ่อมแซม อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์การเกษตร เป็นต้น

 

 

รมว.อว. กล่าวต่อว่า ชาว ต.บ้านกุ่ม ชื่นชมโครงการ U2T มาก เพราะได้เข้ามาช่วยพัฒนาชุมชนในหลายมิติ โดยเฉพาะการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยตำบลแห่งนี้ เป็นบ้านเกิดของนายขนมต้ม นักมวยสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้คนไทยในเรื่องมวยไทยเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ โครงการ U2T จึงเข้ามาช่วยพัฒนาในส่วนนี้ ภายใต้ความร่วมมือการทำงานแบบบูรณาการกับภาคเครือข่ายทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน ด้วยการทำโปรแกรม “ท่องเที่ยวย้อนตํานานที่บ้านกุ่ม” โดยชูประเด็น นายขนมต้มบรรพบุรุษของชุมชน ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมจัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 3 ผลิตภัณฑ์ เพื่อออกจําหน่ายสู่ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง และการพัฒนาด้านท่องเที่ยว ที่จะนำมาซึ่งการสร้างและกระจายรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนภายในชุมชน ชุมชนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 

 

ทั้งนี้ ภายหลังการตรวจเยี่ยมและติดตามผลโครงการ U2T และให้กำลังประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว รมว.อว.พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามผลงานด้านบริหารจัดการน้ำของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดยหลังรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆ ทาง สสน.ได้นำ รมว.อว.และคณะไปเยี่ยมชมนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำของชุมชน โดยเริ่มที่การบริหารจัดการน้ำของแม่น้ำป่าสัก และคลองระพีพัฒน์ จากนั้นเยี่ยมชมพื้นที่แก้มลิงร่องสวนปาล์มน้ำมัน พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำด้วยเทคโนโลยีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ

 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"