ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ BMW Dual Excellence Program


   

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย นำโดย อูเว่ ควาส กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ BMW Dual Excellence Program เดินหน้าปูรากฐานทักษะวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสหวิทยาการเชิงประยุกต์ บูรณาการวิชาพื้นฐานหลักอย่างวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน มุ่งสานต่อการพัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาไทยทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติให้แข็งแกร่ง เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านยานยนต์ไปสู่ระดับสากล โดยมีตัวแทนจากทั้งสององค์กรร่วมพิธีลงนามดังกล่าว ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในจังหวัดกรุงเทพฯ

อูเว่ ควาส กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านยานยนต์ในระบบทวิภาคีภายใต้โครงการ BMW Dual Excellence Program ด้วยเจตนารมณ์ร่วมกันในการมุ่งส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพที่จำเป็นในสาขา เมคคาทรอนิกส์ พร้อมเปิดโอกาสให้เรียนรู้จริง ณ โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จังหวัดระยอง โดยภายในปี 2562 นี้ เราจะมีนักศึกษาจากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่จบหลักสูตรระบบทวิภาคี (จิตรลดา- บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ) และเข้าทำงานในโรงงานของบีเอ็มดับเบิลยู 6 คน ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม และจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยในอนาคต

 

รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดเผยว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และเล็งเห็นว่าการให้การอบรมแก่นักศึกษาผ่านศูนย์ฝึกอบรมและโอกาสร่วมปฏิบัติงานจริงกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทยานยนต์ชั้นนำระดับโลกเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรด้านยานยนต์สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมด้วยประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างรอบด้าน ต้องขอขอบคุณบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทยที่เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการศึกษาที่เน้นการพัฒนาความสามารถของอาชีวศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

แกลลอรี่


จำกันไว้ง่ายๆ นะ...........ปี ๒๕๖๒ นี้วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ตรงกับวันพุธ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน เป็นวัน "เข้าพรรษา"และวัน/เดือน/ปี เดียวกันนี้

ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?
"ครม.ปู" ดีกว่า "ครม.ลุง" จริงหรือ?
เศรษฐกิจ 'ชี้ขาด' รัฐบาลลุงตู่
ทักษิณ 'วางมือหรือวางเพลิง'