ชังชาติ?'สุณัย'เหน็บท่าทางคงจะดีใจมากหลังไทยได้เป็น'มนตรีเศรษฐกิจฯUN'ร่วมกลุ่มแอฟริกา-ตะวันออกกลาง


   

17 มิ.ย.62- หลังทวิตเตอร์กระทรวงการต่างประเทศ | MFA of Thailand  แจ้งว่าไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง  สหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) วาระปี ค.ศ. 2020 - 2022  

มีท่าทีจากนายสุณัย ผาสุข  ที่ปรึกษาประจำประเทศไทยของฮิวแมนไรท์วอทช์ ผ่านทางทิวตเตอร์ @sunaibkk ว่าท่าทางคงจะดีใจมากที่ได้อยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันกับคองโก, อัฟกานิสถาน, อิรัก, ซาอุดีอาระเบีย, เยเมน, เวียดนาม

อย่าลืมว่าในยุครัฐบาล คสช. ไทยสอบตกไม่ได้เป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยูเอ็น (จากเดิมเคยมีตำแหน่งเป็นประธาน) ส่วน กสม.ไทยก็ถูกลดเกรดให้เป็นแค่ผู้สังเกตการณ์ไม่สามารถอภิปรายและเสนอความเห็นใดๆSunai ได้เพิ่ม.


 


ทอนเอ้ย.... ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.และเขาแปะข้างฝาให้คนดูเมื่อวาน (๒๐ ก.ย.๖๒) นั่นน่ะ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทอน

เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส