พาณิชย์ร่วมกับ ASEAN BACยกระดับแรงงานอาเซียนสู่ยุค 4IR


   

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจับมือสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย เตรียมก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0   ระดมกูรูจัดเวทีสัมมนาพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบการวิชาชีพระดับอาเซียน หลังพบปี 68 มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนจะสูงถึง 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ 
    
17 มิ.ย.62-  นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN BAC) จัดสัมมนาระดับนานาชาติ “Symposium onASEAN Human Empowerment And Development” หรือ AHEAD ในวันที่ 21 มิ.ย.2562 เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบวิชาชีพรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ของอาเซียน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความท้าทาย ผลกระทบ โอกาสจากยุค 4IR รวมถึงการยกระดับแรงงานทักษะ ตลอดจนนโยบายและแนวทางการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

“กรมฯ จะนำผลที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ ไปใช้ประกอบการจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบการวิชาชีพของอาเซียน เพื่อรับมือกับ 4IR และนำเสนอต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนให้ความเห็นชอบและเสนอผู้นำอาเซียนรับทราบต่อไป”นางอรมนกล่าว

 นางอรมนกล่าวว่า ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยมาใช้ในการผลิต การบริโภค รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในทุกหน่วยของการผลิตแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะราย การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือหุ่นยนต์ทดแทนแรงงานมนุษย์ การเชื่อมต่อข้อมูลจากคนสู่สิ่งของด้วยระบบเซนเซอร์ และการจัดลำดับพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาของอาเซียนที่พบว่า การเข้าสู่ยุค 4IR จะส่งผลให้มูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของ 6 ตลาดใหญ่อาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เติบโตจากปัจจุบันที่มูลค่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ไปสู่ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2568 ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก

“จากการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมของอาเซียนเพื่อก้าวสู่อนาคต โดยเฉพาะการรับมือกับ 4IR และได้ผลักดันให้เป็น 1 ใน 13 ประเด็นเศรษฐกิจที่อาเซียนจะผลักดันในปีนี้ เพื่อให้อาเซียนมีการเตรียมความพร้อมรับมือ และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นางอรมนกล่าว 
 


ยิ่งกว่าวันนั้นของเดือน........... "เอ๋-ปารีณา" เธอพูดถึง คุณเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส น่ะ ก็นะ.... ไม่เคยเห็นมาก่อนว่า กรรมาธิการสภาผู้แทนฯ จะแบ่งข้างแยกขั้วซัดกันเละขนาดนี้ เน้นสนองตัณหาตัวเอง ไม่สนใจว่าประชาชนจะได้อะไร

"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว
พี่น้องใต้เศร้าเราจะสุขหรือ?