'หมอจุฬาฯ'แนะ 4 มาตรการกำกับดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์


   

18 มิ.ย.62- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา  ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thiravat Hemachudha  ถึงมาตรการในการกำกับ ดูแล การใช้กัญชาทางการแพทย์ ดังนี้

1. ในระยะต้น ให้จัดตั้งองค์กรกลางกำกับดูแลกัญชา กัญชง กระท่อม แยกออกมาเป็นหน่วยงานกัญชาแห่งชาติโดยตั้งภายใต้ ครม. เพื่อให้การดำเนินการขออนุญาตเพื่อผลิต ปลูก พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทันเวลา มีการกำกับดูแลแบบองค์รวม พร้อมทั้งการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยได้ รวมถึงวิธีการใช้ ข้อบ่งใช้ และมีการแจก หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้กับผู้ป่วยให้เพียงพอในระยะเปลี่ยนผ่าน 

2. ส่งเสริมให้มีการปลูกเพื่อใช้ทางการแพทย์เองในชุมชนโดยวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้าน เกษรตกร โดยมีการสนับสนุนจากสภาเกษตร อสม สสจ และ รพสต 

3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ลงทุนในห่วงโซ่อุปทาน โดยแยกผลิตภัณฑ์ตามความเสี่ยง ตั้งแต่ ปรับปรุงพันธ์ุ ขยายพันธุ์ ปลูกต้นกล้า เพาะเมล็ด พัฒนาตำรับ ไปจนถึงการรับรองตำรับ อย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถจำหน่ายให้ครบทุกวงจร โดยใช้องค์กรกลางในการกำกับ ดูแลแบบ commercial production and sale

4.ให้เป็นวาระแห่งชาติในการให้ความรู้กับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับ ความรู้ กฎหมาย มาตรการ และมาตรฐานในการใช้กัญชาทางการแพทย์.

 


เห็น "ธนาธร-พรรณิการ์" เดินเร่ขายชาติไปทั่วยุโรป, สหรัฐแล้ว บอกตรงๆ.......... ทำให้นึกถึงคำว่า "ผัวหาบ-เมียคอน" ขึ้นมาติดหมัด!

'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?
"ครม.ปู" ดีกว่า "ครม.ลุง" จริงหรือ?