17จำเลย'กปปส.'ยื่นศาลรธน.ตีความต้าน'ระบอบทักษิณ'ไม่ผิด


   

18 มิ.ย. 62 -  นายแก้วสรร อติโพธิ อาจารย์นักกฎหมาย กล่าวว่า ในวันนี้ (18 มิ.ย.) 17 จำเลยในคดี กปปส. จะยื่นคำร้องขอศาลอาญาส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า การต่อต้านระบอบทักษิณ โดยสันติวิธีของปวงชน ในปี 2556-2557 สามารถกระทำได้ ไม่มีความผิด เพราะเป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 69 บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 

โดยที่จำเลย 17 คน ใน 32 คน เห็นว่า ไม่ว่า ในที่สุดแล้วศาลในคดีอาญาจะวินิจฉัยเห็นว่า การกระทำของตนเป็นผิดหรือไม่ก็ตาม ตนก็มีข้อต่อสู้สำคัญว่า การกระทำตามฟ้องทั้งปวงทั้งคดีของตนหรือคดีคัดค้านการเลือกตั้งของประชาชนอื่นๆอีกหลายคดีนั้น ล้วนเป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ  ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ทั้งสิ้น จึงต้องการเสนอข้อมูล และเหตุผลรวม 46 หน้า 9 ข้อ ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ระบอบทักษิณเป็นขบวนการแสวงหาอำนาจ โดยผิดครรลองรัฐธรรมนูญ ผิดครรลองทั้งความคิด ความเคลื่อนไหว และระบบอำนาจ จนกลายเป็น “เผด็จการพรรคการเมืองนายทุน” ปรากฏตัวตนเป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ 2543-2557 จนกำเริบสูงสุด เมื่อตรากฎหมายนิรโทษกรรมคดีคอร์รัปชั่นของ พ.ต.ท.ทักษิณ เมื่อ พฤศจิกายน 2556 อันเป็นจุดแตกหักจนเกิดสิทธิต่อต้านโดยปวงชนแล้ว 

ในคำร้องได้ระบุถึงพัฒนาการและตัวตนเผด็จการของระบอบนี้ ด้วยข้อวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาการเมืองก่อนว่า พ.ต.ท.ทักษิณได้กลายเป็นฮิตเลอร์เมืองไทยที่ลอยออกมาจากหีบเลือกตั้งได้อย่างไร จากนั้นจึงชี้ถึงการแสวงหาอำนาจโดยผิดครรลองรัฐธรรมนูญ จนเกิดคดีความต่างๆเช่นไรบ้าง ท้ายสุดจึงวิเคราะห์ยืนยันอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่า ประเด็นวินิจฉัยว่าระบอบทักษิณมีจริงหรือไม่ เป็นภัยใกล้ชิดชัดเจนต่อประชาธิปไตย เหมือนงูเห่าที่เลื้อยเข้ามาในบ้านจนต้องปิดกรุงเทพต่อต้านขับไล่นี้จะฟังได้เพียงใดนั้น นับเป็นข้อต่อสู้สำคัญที่สุดของจำเลย และมีแต่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะวินิจฉัยได้ 

จำเลยทั้ง 17 จึงพร้อมกันยื่นคำร้องขอศาลอาญาให้ส่งข้อมูลและเหตุผลนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ระบอบทักษิณขณะนั้นเป็นภัยชัดเจนใกล้ตัวเหมือนงูเห่าเลื้อยเข้ามาในบ้านจริง การกระทำตามฟ้องของจำเลยทั้งหมดทั้งคดีนี้ และคดีของประชาชนอื่นๆ ก็จะเป็นการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายรับรองไว้ หากทำโดยอยู่ในกรอบสันติวิธีก็ไม่ผิด หากเกินเลย ก็เป็นผิดแต่ลดโทษได้ 

อย่างไรก็ตามคำร้องนี้สำคัญต่อการเมืองไทยในอนาคตว่า กฎหมายไทยจะยอมรับให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจนมีสิทธิต่อต้านผู้แทนที่ทรยศใช้สิทธิผิดครรลองได้จริงหรือไม่ หรือจะให้ก้มหน้าเลือกตั้งไปวันๆ แล้วให้กองทัพเข้ามาแทรกแซงเป็นระยะๆ ต่อไปอีก เช่นปัจจุบัน

สำหรับจำเลยทั้ง 17 คนประกอบด้วย  นายแก้วสรร อติโพธิ ,พลเรือเอกชัย สุวรรณภำพ ,นายแซมดิน เลิศบุศย์ ,นายถนอม อ่อนเกตุพล,นาย ถวิล เปลี่ยนศรี ,พลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ ,นายมั่นแม่น กะกำรดี ,นายยศศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ,นายวิทยา แก้วภราดัย , พลอากาศเอกวัชระ ฤทธาคนี, นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์,นายสมศักดิ์ โกศัยสุข ,นายสุริยะใส กตะศิลา,นายสาธิต เซกัลป์,นายคมสัน ทองศิริ ,พันตำรวจโทสุภวัฒน์ ,นายสุปิยะพาณิชย์ , นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ ( พระพุทธอิสระ ) 


"ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งสำนัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ "เหว" ว่าลึกแล้ว แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกที่ทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ำกว่ามากนัก!

๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'