“บัญชีกลาง” อวดผลเบิกจ่าย 8 เดือนทะลุเป้าหมาย


   

 

 
 “บัญชีกลาง” อวดผลเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 รอบ 8 เดือน  ส่วนราชการตะลุยใช้เงิน 2.13 ล้านล้านบาท ทะลุเป้าหมาย 1.86% ส่วนงบลงทุน ฉลุย แตะ 4.09 แสนล้านบาท พร้อมจี้ส่วนราชการเร่งรัดใช้จ่าย กำชับก่อหนี้รายจ่ายลงทุนทุกรายการให้จบภายในสิ้นปีงบประมาณ หวังดันผลใช้เงินเป็นไปตามเป้าหมาย

19 มิ.ย. 62  นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ว่า ในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2562 ( ต.ค. 61-พ.ค. 62) มีการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมแล้ว จำนวน 2.13 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 71.19% สูงกว่าเป้าหมาย 1.86% 

 โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำ มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1.72 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2.35 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 73.28% สูงกว่าเป้าหมาย 0.95%  ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 4.09 แสนล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 5.55 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 73.65% สูงกว่าเป้าหมาย 5.22%  ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 1.93 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 56.66% ของวงเงินงบประมาณ 3.4 แสนล้านบาท 

   “กรมบัญชีกลางยังคงติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่าง ๆ ผ่านทีมเร่งรัดของกรมฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้คำปรึกษาและได้กำชับให้มีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ป้องกันไม่ให้งบประมาณของหน่วยงานถูกพับไป” นางญาณี กล่าว


ทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญ?     เป็นข่าวใหญ่โตว่า ประชาธิปัตย์ถูกหักหลัง  เพราะนโยบายรัฐบาล ไม่พูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ประชาธิปัตย์เสนอหรือถ้ามี ก็ไม่ใช่นโยบายเร่งด่วน 

จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?
"ครม.ปู" ดีกว่า "ครม.ลุง" จริงหรือ?
เศรษฐกิจ 'ชี้ขาด' รัฐบาลลุงตู่
ทักษิณ 'วางมือหรือวางเพลิง'
นัยการ 'ไป' ของธนาธร