“ธ.ก.ส.” ชูประกันรายได้เกษตรกรช่วยยกระดับชีวิต


   

20 มิ.ย. 2562 นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ติดตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมสนับสนุน โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ดีในระดับที่เหมาะสม โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส. เคยดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งทำให้ธนาคารมีความพร้อมที่จะดำเนินการเรื่องนี้ได้ทันที หากรัฐบาลใหม่มีนโยบายลงมา

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมาในโครงการชดเชยต้นทุนการผลิตและเก็บเกี่ยวการปลูกข้าวฤดูกาลผลิตปี 2561/62 ให้กับเกษตรกร 4 ล้านราย รายละไม่เกิน 12 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท ใช้เงินไปทั้งหมด 56,000 ล้านบาท คาดว่าการประกันรายได้เกษตรกรที่ปลูกข้าวจะใช้เงินใกล้เคียงกัน โดยธนาคารจะเป็นผู้ออกเงินให้รัฐบาลก่อน หลังจากนั้นรัฐบาลทยอยตั้งงบประมาณมาใช้ให้กับธนาคารต่อไป

“ธ.ก.ส. ยังพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใหม่เรื่องการประกันภัยพืชผลฤดูกาลผลิต 2562/63 ซึ่งเริ่มให้เกษตรทำประกันตั้งแต่เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โดยจะมีการเพิ่มพืชที่จะให้ประกันความเสี่ยงหรือไม่ต้องขึ้นกับการตัดสินใจของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง” นายสมเกียรติ กล่าว

สำหรับฤดูกาลผลิต 2561/62 ที่ผ่านมา ธนาคารตั้งเป้าให้เกษตรกรทำประกันภัยพืชผลจำนวน 30 ล้านไร่ ให้ประกับพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด โคนม และลำไย มีเกษตรมาประกันภัยจำนวน 1.9 ล้านราย เป็นพื้นที่ 27.6 ล้านไร่ เกษตรกรจ่ายค่ากรมธรรม์ 2,400 ล้านบาท มีเกษตรได้รับการชดเชย 1,200 ล้านบาท

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส.ยังพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่จะมีการลงทะเบียนผู้รับสวัสดิการจากรัฐรอบใหม่ ซึ่งเงื่อนไขเป็นอย่างไร ต้องรอให้รัฐบาลเข้ามาเห็นชอบ ส่วน ธ.ก.ส. มีความพร้อมดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว

อย่างไรก็ดี ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 8 แห่ง จัดโครงการ “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย. นี้ ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกรทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 130 บูธ คัดสรรสินค้าคุรภาพเกรดพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศมาจำหน่าย โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงาน ประมาณ 10 ล้านบาท


ดูไว้.....ไม่เสียหลาย การชุมนุมอันยืดเยื้อของ อาตี๋ อาหมวย ฮ่องกง จากค้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน มาเป็นให้คนฮ่องกงเลือกผู้นำของตนเอง เพราะคนฮ่องกงไม่ใช่คนจีน 

ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"
อย่าลืม...เรามีนัดกัน "๒๑ ตุลา."
อนุทิน 'อย่าห้าวริมปากเหว'
เมื่อ 'อนาคตใหม่' ผิดแผน
อย่าให้เป็น 'วิกฤติตุลาการ'