ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมัน 40 สต./ลิตร


   

ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมัน 40 สต./ลิตร

21 มิ.ย. 2562 - บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับเพิ่มขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 2562 เวลา 05.00 น. 

ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 34.86 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 95 ราคา 27.45 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 91 ราคา 27.18 บาท/ลิตร E20 ราคา 24.44 บาท/ลิตร E85 ราคา 19.89 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา 26.19 บาท/ลิตร B20 ราคา 21.19 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)