'ภูมิธรรม'โพสต์เหน็บ 87ปี 24 มิถุนา'ปชต.'ยังแค่เสี้ยวใบยุร่วมมือสู้เผด็จการ


   

24 มิ.ย.62- นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า 24 มิถุนา ผ่านพ้นมา 87 ปี ก็ยังคงต้องรำลึกกันต่อไป สถานการณ์การเมืองปัจจุบันของไทย ภายหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาเกือบ3เดือนกว่าแล้ว ยังไม่ได้ส่งสัญญานใดๆให้เกิดความหวังขึ้นในสังคมไทยแต่อย่างใด การเมืองไทย ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพียงเสี้ยวใบ (จะเรียกประชาธิปไตยครึ่งใบ เฉกเช่นประชาธิปไตยภายใต้การยึดครองของระบอบเผด็จการแบบในอดีตยังไม่ได้)  เพราะระบอบการเมืองปัจจุบัน ที่ออกแบบมาตามอำเภอใจของ ผู้มีอำนาจ ที่ยึดครองอำนาจไปจากประชาชน กำหนดชื่อและโครงร่างของรูปแบบการปกครองให้ มีเสื้อคลุมแบบประชาธิปไตยเท่านั้น แต่สาระของระบบกลับมิได้ เชื่อมั่นในระบอบสิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพและความยุติธรรมในสังคมอย่างเพียงพอ

เรายังเห็นการแสดงออกเพื่อคุกคามหรือประทุษร้าย บุคคลที่มีความคิดเห็นต่างหรือใช้การคุกคาม ทำร้ายแม้กระทั่งวาจาและการใช้อำนาจอิทธิพลทางด้านการปกครองและทางกฎหมาย ทุกรูปแบบ จัดการและกระทำต่อนักศึกษา /นักวิชาการ /ปัญญาชน /สื่อมวลชน /สถาบันทางการเมือง/องค์การภาคประชาสังคม และประชาชนกลุ่มวิชาชีพต่างๆที่มีความเห็นต่างหรือมีแนวคิดในการแสวงหา ทางออกให้ประเทศหรือทิศทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่แตกต่างไปจากกลุ่มผู้มีอำนาจปัจจุบัน พวกเขามักจะถูกคุกคามอย่างสม่ำเสมอ

พวกเราทุกคนในสังคมไทยล้วนมีภารกิจสำคัญ ที่ต้องช่วยกันปลดเปลื้องพันธนาการที่กลุ่มผู้มีอำนาจสร้างขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มตน ให้หลุดพ้นไปตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน แต่ละองค์กร เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อย่าให้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเมื่อครั้งอดีตต้องสูญเปล่า อย่าให้ลูกหลานในอนาคตต้องรับมอบประเทศชาติที่ปรักหักพังขาดความน่าเชื่อถือ วันนี้เราทุกคนต้องช่วยกัน


ลืมบอกไป.......! ว่าจะหาดูเทป "ดอกเตอร์ตอแหล" ได้จากที่ไหน? ที่ว่า "องค์ประชุมเราครบนะครับ"...... "มติเอกฉันท์นะครับ".......

ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"
'ตำรวจกับผู้ร้ายในชีวิตจริง'