สตช.อนุมัติ33นายตำรวจช่วยราชการ'สตม.'


   

26 มิ.ย. 62 –  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา กองทะเบียนพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือถึง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (รรท.ผบช.สตม.) จากกรณี บช.สตม.เสนอ ตร. ขออนุมัติให้ข้าราชการตำรวจ จำนวน 33 นาย มาปฏิบัติหน้าที่ที่ บช.สตม. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผบช.สตม.มอบหมายเป็นครั้งคราว ไม่ขาดจากต้นสังกัด มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ ตร. อนุมัติเป็นต้นไป 

สำหรับบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ตร.อนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการที่ บช.สตม. ประกอบด้วย พ.ต.อ.สถิตย์ พรมอุทัย รอง ผบก.สส.ภ.2 พ.ต.อ.ยศพนธ์ จรรยาสถิต รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี พ.ต.อ.จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.3 ว่าที่ร.ต.อ.พงศกร จันทันอก รอง สว.ฝอ.ภ.จว.นครราชสีมา ว่าที่พ.ต.อ.ปรม พฤทธิกุล ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.4 ว่าที่พ.ต.ต.อชิรพงศ์ ประจง สว.ฝอ.ภ.จว.มุกดาหาร พ.ต.ท.กัลป์ กลิ่นศรี รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน พ.ต.อ.ชูศักดิ์ พนัสอัมพร รอง ผกก.ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.พ.ต.ท.วิทูรตั้งวุฒิสาร สว.กก.ตชด.33

ร.ต.ท.กรกต เทศทอง สว.กก.ตชด.33 พ.ต.อ.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบก.ปส.3 พ.ต.อ.อิมธิพล จันทร์ศรีบุตร รอง ผบก.สกส.บช.ปส. พ.ต.ท.จิรพงษ์ รุจิรดำรงชัย รอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.2  พ.ต.อ.ณรงค์ ชนะภัยกุล ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. ว่าที่พ.ต.อ.สมพงศ์ มั่นหมาย ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.ทล. พ.ต.ท.อนุสรณ์ แก่งสันเทียะ รอง ผกก.4 บก.ปปป. ว่าที่พ.ต.ต.ตุลย์วรรษ ณรงค์ศักดิ์ สว.กก.สส.บก.น.4  พ.ต.ท.ทวีทรัพย์ เล็กประดิษฐ์ อาจารย์ (สบ2) ศฝร.บช.น. พ.ต.ท.ธีรวุฒิ นกยูงทอง อาจารย์ (สบ2) ศฝร.บช.น. พ.ต.ต.บรรจง ทัพภูมี สว.ฝอ.บก.น.1

ด.ต.สมคิด คำสวัสดิ์ ผบ.หมู่กก.สส.บก.น.1 ส.ต.ท.ณัฏฐนันท์ ระยารักษ์ ผบ.หมู่กก.สส.บก.น.4  ส.ต.ท.โรจน์ศิพงศ์ ราชเดิม ผบ.หมู่ฝอ.5 บก.อก.บช.น. พ.ต.อ.ทิวา โสภาเจริญ ผกก.ฝอ.ศทก. ว่าที่ร.ต.อ.เอกวิน ชีวมงคล รอง สว.ฝอ.สส. พ.ต.ต.พิริยะพันธ์ จันทราวุฒิ สว.(กอ.รมน.)สกพ. ว่าที่พ.ต.ท.สถิตย์ บุตรฉิม สว.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 อต. ว่าที่พ.ต.ท.หญิง อนงค์นาฎ กลันทกพันธ์ สว.ฝ่ายสวัสดิการการเงิน สก. ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง สุนิสา ธรรมโชติ สว.ฝอ.กม. ว่าที่พ.ต.ท.หญิง สมมาตร์ พึ่งพวง สว.ฝ่ายการเงิน 2 กง. และพ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผกก.กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน.


พฤหัสฯ-ศุกร์ "๒๕-๒๖ ก.ค." นี้ ที่เวที ทีโอที แจ้งวัฒนะ"ค้าน-รัฐบาล-วุฒิสมาชิก".........ยกทีมสามเส้าปะทะในศึก "แถลงนโยบายรัฐบาล" โดยประธานรัฐสภา "ชวน หลีกภัย" เป็นโปรโมเตอร์ใหญ่

'เลี้ยงลูกสไตล์อิสราเอล'
'ประยุทธ์-ธนาธร' หวยออกที่ใคร?
"ขายชาติ" ปรากฏว่า "ขาดทุน"
'ช่วยกันมองประเทศสักครั้ง'
เรื่อง 'แค้นกับค้าน' ในสภา
ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่