ทช.แจ้งถนนเชื่อมสองอำเภอ จ.ระยองยกระดับการเดินทางพร้อมใช้แล้ว


เพิ่มเพื่อน    

 

27 มิ.ย.62-นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)เปิดเผยถึงการดําเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3377 – บ้านชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง 18.526 กิโลเมตร ว่า เดิมถนนสายดังกล่าวมีสภาพถนนเป็นถนนลาดยาง บางช่วงมีผิวจราจรและไหล่ทางแคบ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกใน การเดินทาง

ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทจึงดำเนินการปรับปรุงโดยขยายความกว้างผิวจราจรและไหล่ทางพร้อมทั้งติดตั้ง อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยเพื่อรองรับการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง อําเภอเขาชะเมา กับอําเภอวังจันทร์และเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น อ่างเก็บน้ำประแสร์รวมถึงเชื่อมโยงไป ยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อาทิ น้ำตกเขาชะเมา น้ำตกคลองปลาก้าง ถ้ำเขาวงวัดถ้ำวัฒนมงคล ฯลฯ

ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวให้สามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นลดต้นทุนด้านการขนส่ง ตลอดจนสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดําเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก

ทล. 3377 – บ้านชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 – 4ช่องจราจร กว้าง 7.00 – 14.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 – 2.50 เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม.0+000 ถึงกม.ที่ 18+526 รวมระยะทาง 18.526 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 143.399 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว


นี่แหละที่ว่า........ "คนทำดี...ฟ้าดินป้อง คุ้มครองเอย" มันเป็นอย่างนี้ พวก "ความหวังใหม่-ธนาธร" กำลังได้ที ฉวยโอกาส ยกเหตุที่เกิด "เทอร์มินอล 21" โคราช ไล่กระทืบกองทัพ

จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'
'โคราช' สะท้อน 'บทบาท สส.'