ทช.แจ้งถนนเชื่อมสองอำเภอ จ.ระยองยกระดับการเดินทางพร้อมใช้แล้ว


เพิ่มเพื่อน    

 

27 มิ.ย.62-นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)เปิดเผยถึงการดําเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3377 – บ้านชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง 18.526 กิโลเมตร ว่า เดิมถนนสายดังกล่าวมีสภาพถนนเป็นถนนลาดยาง บางช่วงมีผิวจราจรและไหล่ทางแคบ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกใน การเดินทาง

ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทจึงดำเนินการปรับปรุงโดยขยายความกว้างผิวจราจรและไหล่ทางพร้อมทั้งติดตั้ง อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยเพื่อรองรับการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง อําเภอเขาชะเมา กับอําเภอวังจันทร์และเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น อ่างเก็บน้ำประแสร์รวมถึงเชื่อมโยงไป ยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อาทิ น้ำตกเขาชะเมา น้ำตกคลองปลาก้าง ถ้ำเขาวงวัดถ้ำวัฒนมงคล ฯลฯ

ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวให้สามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นลดต้นทุนด้านการขนส่ง ตลอดจนสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดําเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก

ทล. 3377 – บ้านชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 – 4ช่องจราจร กว้าง 7.00 – 14.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 – 2.50 เมตร โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม.0+000 ถึงกม.ที่ 18+526 รวมระยะทาง 18.526 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 143.399 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว


ก็เพิ่งรู้.... ตอน "นายกฯ" กับ "ลุงป้อม" ลงพื้นที่นี่แหละว่า "ศรัทธา-บารมี" นักการเมือง เขาวัดกันตรง "จำนวน ส.ส." ที่แห่ห้อมล้อมตาม!

แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน