สกสค.ยันไม่รับทราบเรื่องการสมัครสมาชิก "สค.ชพค."เตรียมส่งหนังสือเตือน


   

 
27มิ.ย.62- นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า ตามที่ขณะนี้ได้มีกลุ่มบุคคลได้ส่งแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมเครือข่ายช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (สค.ชพค.) ไปยังสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่คู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) เพื่อให้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของ สค.ชพค. นั้น ตนขอแจ้งไปยังสมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส. ได้ทราบว่าการเชิญชวนให้ไปสมัครเป็นสมาชิกของ สค.ชพค.ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับสำนักงาน สกสค. และกิจการของ ช.พ.ค.และช.พ.ส.แต่ประการใด สำนักงาน สกสค.ไม่มีส่วนรับรู้รับทราบและไม่ร่วมรับผิดชอบกับการดำเนินงานของ สค.ชพค.ทุกประการ
         
"จากการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดตั้ง สค.ชพค. ได้ระบุว่านอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.แล้ว ยังระบุว่าจะคอยปกป้องสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆของบรรดาสมาชิก ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการต่างๆ ดังนั้นเพื่อไม่ให้สมาชิกเกิดความสับสนว่าสมาคมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสำนักงาน สกสค. และกิจการของ ช.พ.ค.และช.พ.ส. ผมจึงได้ส่งหนังสือเวียนถึงสำนักงาน สกสค.จังหวัดทั่วประเทศให้แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส.ได้ทราบโดยด่วน และหากมีข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ช.พ.ค.และช.พ.ส.ที่จะต้องแจ้งสมาชิกจะมีการแจ้งผ่านสำนักงาน สกสค.ทั่วประเทศ และประกาศผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจ "กิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส." และเว็บไซต์ www.otep-cpks.go.th เท่านั้น" ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ สกสค. กล่าว
 


"บิ๊กป้อม" พูดถูกนะ ๕ รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ยังเป็น ส.ส. ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีก ๕ อันดับ

มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต