ผู้พิพากษาโหวตผ่านออนไลน์เลือก'บุญศักดิ์'นั่ง'ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ'


   

28 มิ.ย.62 - ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายสราวุธ เบญจกุล  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือก คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) หลังจากที่นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม มาตรา 36 (3)แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2553  (ก.ต.บุคคลภายนอก) ซึ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2562 

โดยนายสราวุธ กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการลงคะแนนด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก ผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้พิพากษาทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้ลงคะแนนได้ในวันนี้เพียงวันเดียว ตั้งแต่เวลา 8.00 -16.00 น. ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างมีความพร้อม 100 % ในการดำเนินการแล้ว

จากนั้น เวลา 7.45 น. คณะกรรมการฯ 5 คนได้ใช้รหัสผ่านของแต่ละคนเพื่อเปิดระบบการลงคะแนน ซึ่งเวลาจะเริ่มนับถอยหลังเพื่อเริ่มการโหวตลงคะแนนในเวลา 8.00 น. ผู้พิพากษาทั่วประเทศจะสามารถโหวตผ่าน "COJ i-Vote" เพื่อเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) จำนวน 1 คน ตั้งเเต่เวลา 8.00 - 16.00 น.

สำหรับวิธีขั้นตอนการเลือกตั้ง จะเป็นไปตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่อง การดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเลือก ให้ใช้โปรแกรมลงคะแนนเลือกบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android และให้มีการจัดเก็บข้อมูลลงคะแนนในระบบ Blockchain ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการเลือกและมีคุณสมบัติที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ โดยคะแนนที่ได้รับระหว่างการดำเนินการเลือกด้วยโปรแกรมลงคะแนนบนโทรศัพท์มือถือจะต้องเป็นความลับ ไม่มีผู้ใดรู้ผลคะแนนได้ และจะไม่สามารถทราบได้ว่าข้าราชการตุลาการคนใดลงคะแนนเลือกผู้ใด อีกทั้งต้องรายงานผลการตรวจนับคะแนนได้ทันทีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการเลือก

สำหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือก โดยเรียงรายชื่อตามลำดับที่สมัคร ดังนี้
1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อายุ 69 ปี ก.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รศ.พญ.มณี ภิญโญพรพาณิชย์ อายุ 61 ปี อดีตรองศาสตราจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ อายุ 65 ปี อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ, คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
4. ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร อายุ 60 ปี ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ต่อมาหลังจากปิดโหวตเวลา 16.00 น. ปรากฏผลการนับคะแนน ดังนี้ 1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ได้คะแนน 889 คะแนน 2. ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร ได้คะแนน 689 คะแนน 3. พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ ได้คะแนน 348 คะแนน 4. รศ.พญ.มณี ภิญโญพรพาณิชย์ ได้คะแนน 189 คะแนน 5. ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 322 เสียง

อนึ่ง หลังจากปิดโหวตแล้วคณะกรรมการจำนวน 5 ท่าน ต้องป้อนรหัสเพื่อดึงข้อมูลจาก Blockchain มาถอดรหัสเพื่อคำนวณและประมวลผลเป็นคะแนนซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นเพียง 3 นาทีเท่านั้น ซึ่งการนำระบบดังกล่าวมาใช้จะช่วยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณและเวลา อีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดในการตรวจนับคะแนน

สำหรับนายบุญศักดิ์ อายุ 69 ปี ซึ่งได้รับเลือกให้เป็น ก.ต. ด้วยคะแนนเสียงสูงสุด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิเช่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ม.มหาสารคาม และกรรมการบริหารการเงิน เนติบัณฑิตยสภา เป็นต้น


ดีใจกับ "คุณเปรมชัย" ด้วย! หลัง "นอนคุก" หนึ่งคืน......... ในคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ก็ได้รับประกันตัวในชั้นฎีกาออกมาเมื่อวาน (๑๓ ธ.ค.๖๒)

เสียงร้องทารกก่อน "ถูกยุบ"
ปฐมบทยุบอนาคตใหม่
'เจ้าพ่อ-เจ้าแม่' เฟกนิวส์
งูเห่าหรือจะสู้ผึ้งแตกรัง
เรือดำน้ำกับทีท่ากรรมาธิการฯ
ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'