92%โคตรเบื่อการเมืองอึ้ง!47%ให้เวลาประยุทธ์แค่1ปี


เพิ่มเพื่อน    

30 มิ.ย.2562 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อารมณ์สาธารณชนต่อการเมือง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,673 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่หรือ 87.2% เห็นด้วยต่อการตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง สส.รัฐบาล ฝ่ายค้าน และ ส.ว. ในขณะที่ 12.8% ไม่เห็นด้วย

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือ 67.5% กังวลมากถึงมากที่สุดต่อความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย 23.2% กังวลปานกลาง และ 9.3% กังวลน้อยถึงไม่กังวลเลย นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความเบื่อหน่ายต่อปัญหาการเมืองขณะนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 92.4% รู้สึก เบื่อ เบื่อสุด ๆ ถึงโคตรเบื่อ ต่อปัญหาการเมืองขณะนี้ ในขณะที่เพียง 7.6% รู้สึกไม่เบื่อ ถึง สนุกต่อปัญหาการเมือง ยิ่งไปกว่านั้น ส่วนใหญ่หรือ 59.5% ไม่เห็นด้วย ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ในขณะที่ 40.5% เห็นด้วย

ที่น่าสนใจคือ ประชาชนจำนวนมาก หรือ 46.9% ให้โอกาสรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์แก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนไม่เกิน 1 ปี 30.7% ให้โอกาส 1 – 2 ปี 8.1% ให้โอกาส 2 – 3 ปี 11.2% ให้โอกาส 3 – 4 ปี และเพียง 3.4% เท่านั้นที่ให้โอกาส 4 ปีขึ้นไป

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า อารมณ์ความรู้สึกของสาธารณชนอาจพัฒนาไปสู่ความรุนแรงบานปลายที่ยากจะควบคุมได้ จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่า ปัจจัยสำคัญที่จะป้องกันปัญหานี้คือ ความยุติธรรม ความเป็นธรรมทางการเมือง และการไม่เลือกปฏิบัติจะช่วยลดความร้อนแรงของอารมณ์สาธารณชนลงได้ ถ้าผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพิกเฉยก็อาจนำไปสู่สถานการณ์ต่อสู้กันที่รุนแรงจนยากจะควบคุม ผลที่ตามมาคือ บ้านเมืองจะเสียหาย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะกลายเป็นผู้แพ้ ส่วนผู้ชนะคือกลุ่มคนหยิบมือเดียวที่ชนะบนซากปรักหักพังของบ้านเมือง เพราะคนกลุ่มนี้จะได้อำนาจได้ผลประโยชน์จากความเสียหายของประเทศชาติและความสูญเสียของประชาชน

“ผลสำรวจครั้งนี้พบด้วยว่า ประชาชนส่วนใหญ่เกือบ 90% เห็นด้วยกับการตรวจสอบคุณสมบัติของ ส.ส.และ ส.ว. จึงเห็นได้ว่าอะไรที่ดีย่อมมีประชาชนสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ คนไทยทั้งประเทศอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีบนความถูกต้องเป็นธรรม จึงเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์บริหารจัดการสแกน กองกำลัง 500 ส.ส. เสมือนกองทัพ ส.ส.ใครดีมีวินัย มีความสามารถก็สนับสนุนให้เติบโตก้าวหน้า ดูแลผลประโยชน์ชาติตามลำดับชั้นที่น่าวางใจโดยไม่ต้องดูว่าสังกัดพรรคการเมืองใด ใครมีปัญหาก็จัดการด้วยกลไกกระบวนการยุติธรรม เพียงเท่านี้น่าจะควบคุมปัญหาการเมืองได้ ขอเพียงว่าหัวแถว หัวตอนและคนแวดล้อมของนายกรัฐมนตรีเป็นคนดีจริง ประชาชนส่วนใหญ่ย่อมสนับสนุน” ผศ.ดร.นพดล กล่าว
 


"การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดแหล่งที่มาไว้ตามมาตรา ๖๒

ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์