“ธีระชัย”เตือนบิ๊กตู่ตั้ง "อุตตม"นั่ง รมว.คลัง ระวังเน่ายกเข่ง


   

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ห้องประชุม 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน มีการจัดงานเสวนาเวทีประชาชน ในหัวข้อ “เวทีตรวจสอบรายชื่อคณะรัฐมนตรี ประยุทธ์ 2 กับเสียงสะท้อนของประชาชน” โดยนายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง กล่าวตอนหนึ่ง ว่า จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บอกว่า โผคณะรัฐมนตรี(ครม.)จบแล้ว พร้อมกำชับว่าอย่าเจรจาต่อรองเพิ่มเติมอีก ซึ่งหมายความว่า หากมีนายอุตตม สาวนายน เป็น ว่าที่ รมว.คลังอยู่นั้น ตนมีความห่วงใยต่อการบริหารบ้านเมือง ซึ่งหากมีการแต่งตั้งรมว. ที่ฝ่าฝืนรัฐมนตรี จะทำให้ ครม.มีปัญหา และคนที่มีปัญหามากที่สุดคือ พล.อ.ประยุทธ์ นั่นเอง เพราะกรณีการกันคนเป็นพยานนั้น หมายความว่าคนคนนั้น ต้องเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วย ซึ่งต้องถามว่า กระบวนการดังกล่าวเป็นการฟอกตัว จากผู้ร่วมกระทำความผิด เป็น ผู้บริสุทธิ์หรือไม่ แต่สิ่งที่สำคัญกว่า คือ รัฐธรรมนูญ มาตรา 160 กำหนดไว้ว่า รมว.ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ประจักษ์ และต้องไม่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง

“ศาลเขียนไว้ว่า คณะกรรมการบริหารมีเจตนาช่วยเหลือ จำเลยที่ 19 ได้รับสินเชื่อจำนวน9900 ล้านบาทโดยไม่ได้รักษาประโญชน์ของธนาคาร และมีเจตนาช่วยเหลือ เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อจำเลยที่ 20 ซึ่งผมเข้าใจว่า มีคนกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมที่ไม่ดี นั่นคือ คณะกรรมการบริหารทั้ง 5 คน หมายความว่าการกระทำของนายอุตตม ก็อยู่ในคำวิพากษ์วิจารณ์ของศาล ซึ่งทำให้หลุดคุณสมบัติ มาตรา 160 ไปโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ในคำพิพากษายังระบุอีกว่า คณะกรรมการบริหารมีเจตนาฝ่าฝืนประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทยและคำสั่งธนาคารกรุงไทย ซึ่งผมอยากถามว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ต้องดำเนินคดีต่อศาลปกติ อีก 2 คนที่ถูก ธนาคารกรุงไทย กันไว้เป็นพยานหรือ ”นายธีระชัยร ระบุ

เขากล่าวต่อว่า หากปรากฎข้อมูลชัดเจน เปรียบหมือนกับว่า รัฐบาลชุดนี้ที่มีนายอุตตม เป็นรัฐมนตรีอยู่นั้น เท่ากับมันขัดกฎหมายตั้งแต่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีเลยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การตั้งบุคคลคนนี้เข้ามาในตำแหน่งที่บัญชาการหน่วยงานหลัก ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีการดำเนินดคีครบถ้วน คำถามคือ เราจะแต่งตั้งคนนี้มาดำรงตำแหน่งได้อย่างไร ซึ่งตนบอกเลยว่า เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใน 3 หน่วยงานหลัก นั้นเขารู้ว่าใครที่เป็นคนกระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดดี แล้วพวกเขาจะเคารพศรัทธาผุ้บังคับบัญชาคนนั้นได้อย่างไร หากนายกฯรู้แล้วยังแต่งตั้ง เปรียบเหมือนการไม่เคารพศักดิ์ศรี ของ 3 หน่วยงานหลักของชาติซึ่ง ตนมองว่าการเลือกระหว่างความสะดวกทางการเมือง กับความถูกต้องของประเทศชาตินั้นไม่น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยากเกินไป 


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"