ทปอ.หาทางออกTCASอีก3ปีข้างหน้า วิกฤตโถมมหา'ลัย เบื้องหลังที่นั่งเหลือ บางคณะมีเด็กสมัครคนเดียว     


เพิ่มเพื่อน    


    

1ก.ค.62-นายสุชัชวีร์ สุวรรณฉวี ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึง ระบบการรับสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการมาถึงรอบที่ 5  ซึ่งมี จำนวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยเหลือ กว่า 2 แสนที่นั่ง   ตนคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า คณะบางคณะไม่ว่าจะเปิดจำนวนเท่าไรก็มีเด็กเลือกเต็มเสมอ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาล เป็นต้น แต่ก็มีหลายคณะที่มีเด็กเลือกน้อยลงจากปีที่ผ่านมา แต่เป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วว่ามหาวิทยาลัยต้องปรับตัวในบางคณะที่เด็กไม่นิยม และไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ซึ่งคณะเหล่านี้จะมีที่นั่งเหลือจำนวนมาก  เพราะแม้แต่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  สจล.จะรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ถามว่าเด็กมาสมัครจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านๆ มาหรือไม่ ตนตอบได้เลยไม่ใช่ บางคณะกว่าจะรับนักศึกษาได้ครบตามที่กำหนดก็ยังต้องใช้ระยะเวลาหลายรอบ 
ประธานทปอ.กล่าวอีกว่า ดังนั้นในการระดมความเห็นจากนักวิชาการของที่ประชุม ทปอ. ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อที่จะระดมแนวความคิด  วางแผนการขับเคลื่อน TCAS ว่า ในอีก 3 ปีจะมีการดำเนินการอย่างไร   อีกทั้งขณะนี้ระบบ TCAS ค่อนข้างที่จะลงตัวแล้ว ดังนั้นสิ่งที่สำคัญตนคิดว่าจะอยู่ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มากกว่า ว่าจะมีการปรับลดการสอบต่างๆ ให้เด็ก หรือระบบการจัดเกรดเฉลี่ยจะทำอย่างไร ดังนั้นเราจะไม่มีการหารือที่ส่งผลกระทบต่อการเตรียมตัวของเด็กอย่างแน่นอน

สำหรับ สถานการณ์การรับนักศึกษาของ สจล. ในฐานะอธิการบดีสจล.ว่า นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า มีผู้เรียนเลือกเข้าศึกษาต่อแล้ว ประมาณ 25,000 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยได้วางไว้ แต่บางสาขาได้รับความนิยมลดลง  ซึ่งสจล.ก็ไม่ได้ประมาท เนื่องจาก สจล.มีนโยบายที่จะดำเนินการลดจำนวนนักศึกษาลง เพราะ ในปัจจุบันความต้องการด้านการใช้ภาษา ควบคู่กับด้านวิชาการมีสูงมาก ดังนั้น สจล.จึงต้องการที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรในปัจจุบันให้มีความเป็นสากล รวมถึงเพิ่มหลักสูตรนานาชาติให้มีจำนวนมากขึ้น จากเดิมที่ สจล.มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน เปิดโรงเรียนสาธิตนานาชาติ และคณะแพทยศาสตร์นานาชาติ อยู่แล้ว โดยแนวทางในอนาคต สจล.มองว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนนักศึกษาลง เพื่อต้องการที่จะเพิ่มคุณภาพตรงนี้ให้มีความเข้มข้นขึ้น ซึ่งการดำเนินการจะค่อยๆ ลดจำนวนของนักศึกษา ไม่ได้ลดแบบครั้งละจำนวนมาก 
“ช่วงนี้มีหลายมหาวิทยาลัย เรียกได้ว่า มาบ่นกับผมเลยว่าได้จำนวนเด็กน้อยมาก บางคณะมีเด็กสมัครเข้ามาเพียง 1 คน ก็มี โดยขณะนี้ ทปอ.ได้จัดทำบิ๊กดาต้า เกี่ยวกับระบบ TCAS ซึ่งข้อมูลตรงนี้ ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญได้ เพราะมีเด็กเข้ามาจำนวนมาก แม้จะไม่ใช่ทั้งหมด พอเพียงที่จะทำให้เราทราบถึงสถานการณ์การเข้าศึกษาต่อของเด็กได้ เราจะรู้เลยว่า คณะไหน หลักสูตรไหน ที่ได้รับความสนใจมากหรือน้อยอย่างไร และยังสามารถวิเคระห์ได้ในหลายมิติด้วย เช่น คณะไหนที่มีแนวโน้มว่าเด็ก จะไม่เลือกเรียน  เด็กภาคไหนนิยมเรียนในสาขาอะไร เด็กที่ได้คณะที่เลือกเป็นอันดับหนึ่งเหตุใดจึงสละสิทธิ เป็นต้น  ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการปรับการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องได้”อธิการบดี สจล.กล่าว
 


"คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร" หรือ "ชินวัตร".......... ไม่แค่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมือง "เหนือพรรคเพื่อไทย" เท่านั้น

กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร