ครม.อนุมัติ240 ล้าน ช่วยผู้ประกอบการได้รับผลจากการชุมนุมปิดสนามบิน


เพิ่มเพื่อน    

3 ก.ค.2562 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบให้แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รวม 4 ฉบับ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงและปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งส่งให้มีผู้โดยสารลดลง วงเงินรวมประมาณ 240 ล้านบาท 

ทั้งนี้ประกอบด้วย 1.ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโครงการคลังสินค้าที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือทอท.ทำกับบริษัท ดับบลิวเอฟเอฟพีจีคาร์โก้ จำกัด 2.ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมโครงการอุปกรณ์บริหารภาคพื้นและสิงอำนวยความสะดวกด้านการซ่อมบำรุงที่ ทอท.ทำกับบริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด 3.ร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโครงการครัวการบินที่ ทอท.ทำร่วมกับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 

และ4.ร่างสัญญาแก่ไขเพิ่มเติมสัญญาโครงการครัวการบินที่ ทอท.ทำร่วมกับบริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์(ประเทศไทย)จำกัด

นายอาคมกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ปี 2552-2553 ที่มีการชุมนุมย่านราชประสงค์จนทำให้ผู้โดยสารลดลง และมีการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ที่กระทบต่อผู้ประกอบการ ดังนั้น ครม.จึงมีมติเห็นชอบให้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีการหารือกันมาตั้งแต่ปี 2553 ระหว่างนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลมาหลายชุด และมีการแก้ไข พ.ร.บ.พีพีพีด้วย จึงส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า จนกระทั่ง ครม.ได้เห็นชอบในครั้งนี้

“รูปแบบการช่วยเหลือผู้ประกอบการ อาจจะไม่ใช้การให้เงิน แต่จะเป็นการขยายอายุสัญญาสัมปทานเพิ่มเติมก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณดังกล่าว”นายไพรินทร์ กล่าว


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'