กระแสพลิกกลับ!'ไพศาล'ชี้พวกกระหายเลือดถูกแก้ผ้าล่อนจ้อน


เพิ่มเพื่อน    

3 ก.ค.62 -  นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol โดยมีเนื้อหาดังนี้

หลังกรณีทำร้ายจ่านิว กระแสพลิกกลับ การต่อต้่านความรุนแรงขยายตัวเป็นวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แทบทุกฝ่ายได้เรียกร้องให้ยุติความรุนแรงอย่างพร้อมเพรียงกัน และทำให้พวกกระหายเลือดล่อนจ้อนมากขึ้น

ป๋าเปรมเคยบอกไว้ว่า ผู้ใช้ความรุนแรงจะต้องพ่ายแพ้ ยามนี้พายุใหญ่ใกล้มาแล้ว

รักสามัคคีกันไว้เถิด จะได้ร่วมกันรักษาบ้านเมืองไว้ให้ปลอดภัย

นายไพศาล โพสต์ด้วยว่า "ศาสนาพุทธสอนให้ชาวพุทธบำเพ็ญพรหมวิหารธรรม อันประกอบด้วย เมตตากรุณา มุทิตา อุเบกขา  เป็นเรื่องที่ผู้มีจิตใจเป็นมนุษย์จะต้องมีไว้เป็นขั้นต่ำที่สุด  การยินดีในความรุนแรง การยินดีในการทำร้ายกัน การยินดีในการเบียดเบียนกัน มิใช่มนุษย์วิสัย

แม้ในยามศึกสงคราม เขาก็ยังให้ช่วยเหลือเกื้อกูลข้าศึกที่เจ็บป่วย  แล้วไฉนเล่าเกิดมาร่วมแผ่นดินกัน อยู่ใต้ร่มธงมหาราชของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวกัน แล้วยังจะมาเบียดเบียนทำร้ายกัน!"


พลัม-จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ Chutathut Laothamatas ตอนนี้ เรือนจำไม่อนุญาตให้เยี่ยม เพราะลุงกำนันและพี่ๆ ถูกกักตัวตามมาตรการป้องกัน covid นะคะ ให้พบได้เฉพาะทนาย

เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่