ได้ใจมวลชน!'เสี่ยหนู'โชว์นโยบายภท.'ปกป้องสถาบัน-กัญชาเสรี'ส่งถึงมือนายกฯบรรจุเป็นนโยบายรัฐบาลแล้ว


   

6 ก.ค.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย(ภท.) โพสต์ข้อความว่า นโยบายของ #พรรคภูมิใจไทย ที่ได้นำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บรรจุไว้เพื่อเป็นนโยบายของรัฐบาล

สำหรับสาระสำคัญที่มีการนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีนั้น นายอนุทิน ระบุว่า อาทิ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน

การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจำบ้าน โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ หรือโทรเวชกรรม(Tele Medicine) ,พัฒนาการปลูกกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ การอุตสาหกรรม อุปโภค และบริโภค และนันทนาการ ตามลำดับ

ปรับระบบสาธารณสุขมูลฐาน ระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชน เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และมีความสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพื่อทำให้คนไทยภูมิใจในความเป็นคนไทยและมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี.


เรื่อง "เรือดำน้ำ"..........ถูกทำให้กลับมาเป็นข่าวอีก!โฆษกคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ ปี ๖๓ "นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร" ส.ส.พรรคเพื่อไทย แถลง เมื่อศุกร์ที่ ๖ ธ.ค.๖๒ ว่าในส่วน "งบกองทัพเรือ"

ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'
ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?