รับรองแก่งกระจานมรดกโลก


เพิ่มเพื่อน    

 สำเร็จ! ยูเนสโกประกาศรับรองอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแล้ว 

    เว็บไซต์ของยูเนสโก เผยแพร่รายงานคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่อยู่ระหว่างการประชุมในกรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน มีมติเสนอชื่อให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นแหล่งมรดกโลกใหม่ประจำปี 2562 แล้ว หลังมีการถกเถียงกันอย่างหนักในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
    ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) และคณะเจ้าหน้าที่ไทย ได้ใช้โอกาสระหว่างช่วงพักการประชุมชี้แจงกับนอร์เวย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก 21 ประเทศ เกี่ยวกับการดำนินงานของไทยที่ผ่านมาเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่ พร้อมทั้งขอเข้าหารือกับประเทศจีน อีกหนึ่งในคณะกรรมการรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ เพื่อขอการสนับสนุนไทยด้วย
       ก่อนหน้านี้ นายสีหศักดิ์เผยว่า คณะผู้แทนไทยได้ดำเนินการอย่างครอบคลุม รอบด้าน หลังจากที่ไทยเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาคัดเลือกสถานที่สำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลก ด้วยการเสนอผืนป่าแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
    สำหรับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตั้งอยู่ใน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ 1.8 ล้านไร่ ครอบคลุมถึง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาซับซ้อนอยู่ในเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเขตแดนที่กั้นระหว่างประเทศไทยและเมียนมา มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้นานาชนิด และผืนป่าแห่งนี้ยังเป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำปราณบุรีและแม่น้ำเพชรบุรีอีกด้วย
    การประชุมในครั้งนี้ หลายประเทศได้รับการรับรองประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว มีทั้งแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เช่น "French Austral Land sand Seas" ของฝรั่งเศส,   "Vatnajokull National Park-dynamic nature of fire  and ice" ของไอซ์แลนด์" 
    โบราณสถานของ Liangzhu City ของจีน, "Mozu Furuich Kofun Group : Mounded Tombs of Ancient Japa" ของญี่ปุ่น, "Babylon" ของอิรัก, "เมืองชัยปุระรัฐราชสถาน" ของอินเดีย
    ส่วนของในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกประกาศมีขึ้นทะเบียนครั้งนี้แล้ว 2 แห่ง คือ ทุ่งไหหินแหล่งโบราณคดีอายุเกือบ 3,000 ปี บริเวณแขวงเชียงขวางของ สปป.ลาว, เหมืองถ่านหินเก่า Ombin สุสานฝังศพของ Japa โบราณของอินโดนีเซีย.          


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้