รับรองแก่งกระจานมรดกโลก


   

 สำเร็จ! ยูเนสโกประกาศรับรองอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแล้ว 

    เว็บไซต์ของยูเนสโก เผยแพร่รายงานคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่อยู่ระหว่างการประชุมในกรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน มีมติเสนอชื่อให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นแหล่งมรดกโลกใหม่ประจำปี 2562 แล้ว หลังมีการถกเถียงกันอย่างหนักในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
    ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) และคณะเจ้าหน้าที่ไทย ได้ใช้โอกาสระหว่างช่วงพักการประชุมชี้แจงกับนอร์เวย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก 21 ประเทศ เกี่ยวกับการดำนินงานของไทยที่ผ่านมาเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่ พร้อมทั้งขอเข้าหารือกับประเทศจีน อีกหนึ่งในคณะกรรมการรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ เพื่อขอการสนับสนุนไทยด้วย
       ก่อนหน้านี้ นายสีหศักดิ์เผยว่า คณะผู้แทนไทยได้ดำเนินการอย่างครอบคลุม รอบด้าน หลังจากที่ไทยเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาคัดเลือกสถานที่สำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลก ด้วยการเสนอผืนป่าแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
    สำหรับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตั้งอยู่ใน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ 1.8 ล้านไร่ ครอบคลุมถึง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาซับซ้อนอยู่ในเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเขตแดนที่กั้นระหว่างประเทศไทยและเมียนมา มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้นานาชนิด และผืนป่าแห่งนี้ยังเป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำปราณบุรีและแม่น้ำเพชรบุรีอีกด้วย
    การประชุมในครั้งนี้ หลายประเทศได้รับการรับรองประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว มีทั้งแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติและแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เช่น "French Austral Land sand Seas" ของฝรั่งเศส,   "Vatnajokull National Park-dynamic nature of fire  and ice" ของไอซ์แลนด์" 
    โบราณสถานของ Liangzhu City ของจีน, "Mozu Furuich Kofun Group : Mounded Tombs of Ancient Japa" ของญี่ปุ่น, "Babylon" ของอิรัก, "เมืองชัยปุระรัฐราชสถาน" ของอินเดีย
    ส่วนของในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกประกาศมีขึ้นทะเบียนครั้งนี้แล้ว 2 แห่ง คือ ทุ่งไหหินแหล่งโบราณคดีอายุเกือบ 3,000 ปี บริเวณแขวงเชียงขวางของ สปป.ลาว, เหมืองถ่านหินเก่า Ombin สุสานฝังศพของ Japa โบราณของอินโดนีเซีย.          


"ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งสำนัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ "เหว" ว่าลึกแล้ว แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกที่ทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ำกว่ามากนัก!

๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'