เปิดใช้แล้วทางลอดห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต หวังแก้ไขปัญหาจราจร


เพิ่มเพื่อน    

คนภูเก็ตเฮ เปิดใช้แล้วทางลอดห้าแยกฉลอง เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว  และปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต นายกฯร่วมเปิดงาน
       
8 ก.ค.62-นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดทางลอดห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต ว่าจังหวัดภูเก็ตมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณจราจรในพื้นที่ภายในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้  เกิดความล่าช้าในการเดินทาง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดในอนาคตได้       

ทั้งนี้กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจราจรในพื้นที่ ประกอบกับการพิจารณาถึงทิศทางการขยายตัวของเมืองภูเก็ต    จึงได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงจังหวัดภูเก็ตขึ้น และได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ทางลอดแยกบางคู ทางลอดแยกสามกอง ทางลอดแยกดาราสมุทร  โครงการก่อสร้างทางลอดแยกสนามบิน ความคืบหน้า 85% และโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 4024 กับ 4028 กับ   ถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง) ที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้เส้นทางและมีพิธีเปิดในวันนี้
            

สำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดห้าแยกฉลองมีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 4024 ที่กม.0+000 – ทางหลวงหมายเลข 4021 ที่กม.1+000 ระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นทางลอดรูปแบบกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) ขนาดความกว้าง 9.50 – 10.50 เมตร ความยาว 560 เมตร 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ความกว้างช่องจราจรปกติในทางลอดกว้าง 3.50 เมตร และ 4 เมตร ในช่วงโค้ง พร้อมทั้งงานอาคารควบคุมระบบไฟฟ้างานอาคารระบบสูบน้ำ งานระบบระบายน้ำในทางลอด งานท่อระบายน้ำ  งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานระบบระบายอากาศ  งานสีตีเส้นจราจร และงานปรับปรุงภูมิทัศน์

 นอกจากนี้ยังได้ทำการก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกาดอกบัวทอง พร้อมรูปแกะสลักหลวงพ่อแช่ม อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยธารารามหรือวัดฉลองที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพเลื่อมใสและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมผ่านประติมากรรมรูปสลักนูนต่ำ บ่งบอก ถึงอัตลักษณ์เมืองภูเก็ต ซึ่งด้วยความโดดเด่นทางประติมากรรมจะทำให้วงเวียนดังกล่าวเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตต่อไป
        
ทั้งนี้เมื่อโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณห้าแยกฉลอง ทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงส่งเสริมการคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต ที่มีปริมาณจราจรมากกว่า 1 แสนคันต่อวัน อีกทั้ง ในอนาคตกรมทางหลวงจะมีแผนพัฒนาทางหลวงหมายเลข  4027 ท่าอากาศยานภูเก็ต – ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.พารา – บ.เมืองใหม่ รวมทางแนวใหม่เข้าบรรจบ ทล 4026 (แยกสนามบิน) ตอน บ.เมืองใหม่ – บ.เกาะแก้วและทางหลวงหมายเลข 4030 ถลาง – หาดราไวย์ อีกด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดทางลอด ห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย อธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกรมทางหลวง หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณทางลอดห้าแยกฉลอง ทางหลวงหมายเลข 4024


พี่ "หมอเดชา" ของผม.... "นาวาโทเดชา สุขารมณ์" ท่านจากไปโดยสงบเสียแล้ว เห็นข่าวใจหายแวบ! เพราะท่านคือ "พี่หมอที่เคารพ" ของผมมายาวนานไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ทั้งข้าว น้ำ รอยยิ้ม และรักที่มีให้ ฝังใจจำตลอด

"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว