ที่มาส.ว.ได้ข้อยุติ กรธ.ยอมเลือกแบบสนช.5ปีแรก


   

28 ก.พ. 61 -  ที่รัฐสภา พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จในทุกประเด็น และจะเสนอให้ที่ประชุมสนช.ลงมติในวันที่ 8 มี.ค.ต่อไป โดยที่ประชุมลงมติ 9 ต่อ 2 คะแนน ให้ข้อเสนอของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ที่กำหนดแบ่งกลุ่มส.ว. 20 กลุ่ม วิธีสมัครโดยอิสระ และกระบวนการเลือกในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ด้วยการวิธีการเลือกกันเองและวิธีการเลือกไขว้  ให้บัญญัติไว้ในบททั่วไปของร่างกฎหมายดังกล่าว

    ขณะเดียวกัน ที่ประชุมมีมติให้สิ่งที่สนช.แก้ไขอยู่ในบทเฉพาะกาล ซึ่งหมายความว่าจะบังคับใช้กับส.ว.ในวาระเริ่มแรก 5 ปีเท่านั้น โดยแบ่งการลงมติเป็น 3 ประเด็น คือ 1.เห็นชอบให้มีการแบ่งกลุ่มเป็น 10 กลุ่ม ด้วยมติ 9 ต่อ 2 เสียง 2.เห็นชอบให้เลือกกันเอง ด้วยมติ 9 ต่อ 2 เสียง และ3.เห็นชอบสมัครส.ว.โดยอิสระและได้รับการเสนอชื่อจากองค์กร ด้วยมติ 6 ต่อ 5 เสียง

    “ส่วนตัวยังไม่สามารถตอบได้ว่าสนช.จะมีมติต่อรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯอย่างไร เนื่องจากการลงมติเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิกสนช.แต่ละคน คงไม่อาจไปแสดงความคิดเห็นก้าวล่วงได้ หากใครไม่เห็นด้วยก็สามารถเข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ “ พล.ร.อ.ธราธร ระบุ

                เมื่อถามว่า การกำหนดให้ส.ว.จำนวน 50 คนตามร่างพ.ร.บ.ฯ มาจากการเลือกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะทำให้มีส.ว.ที่มีความหลากหลายหรือไม่ พล.ร.อ.ธราธร ชี้แจงว่า ตามขั้นตอนการได้มาซึ่งสว.ในวาระแรกเริ่มตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกำหนดให้จำนวน 250 คน แบ่งเป็น 194 คนมาจากการการสรรหาของ คสช. อีก 6 คนมาจากผู้บัญชาการเหล่าทัพ และ อีก 50 คนมาจากบทเฉพาะกาลของร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯที่คสช.ต้องเลือกจากบัญชีรายชื่อ 200 คนให้เหลือ 50 คน โดยคิดว่าคสช.ต้องเลือกส.ว.ภายใต้กติกาที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าการคัดเลือกสว.ต้องคํานึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง.

 


ในส่วน "ราชอาณาจักร"...........คสช.ปักธงปฏิรูปตั้งแต่ พฤษภา ๕๗ มัวรุ่มร่ามอยู่กับการออกแบบ ๔ ปีผ่านไป "แกะแบบ" ลงมือเป็นเนื้อ-เป็นหนังได้ส่วนเดียว คือ EEC!

หัวหน้าพรรค 'เพื่อไทย' ตัวจริง
ถอดรหัสเลือกตั้ง "ต้นปี ๖๒"
'ใครหัวหน้า' สำคัญกว่าถูกดูด    
แอมเนสตี้ที่ 'สังคมไม่ต้องการ'
อีกก้าวของ 'นายกฯ เผด็จการ'
คสช.คือกบฏแผ่นดิน?