MMP CORP. อาสาเก็บขยะชายหาด PMY


เพิ่มเพื่อน    

ผู้แทนผู้บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION  LTD.) ผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มยืดถนอมอาหาร “M WRAP”  นำทีมพนักงาน ร่วมกับผู้อำนวยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล   เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเนินพระ  ชมรมคนรักชายหาด  จำนวน 50 คน  เข้าร่วมโครงการMMP อาสา  ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาด PMY  จังหวัด ระยอง   เพื่อร่วมกันสร้าง “หาดสวยด้วยมือเรา”   

แกลลอรี่


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ