คาดศาลไต่สวนนัดสุดท้าย"ศึกชิงเก้าอี้เลขาสกสค."เดือนก.ค.นี้


   


9ก.ค.62-นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้ยื่นร้องศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้มีการคุ้มครองฉุกเฉินและเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และคำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ที่ 2/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เนื่องจากตนซึ่งเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้ด้วยเห็นว่ากระบวนการดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายและขาดความโปร่งใสนั้น ในวันนี้ศาลได้นัดไต่สวนทั้งสองฝ่ายเป็นนัดสุดท้าย เพื่อประกอบการพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคดี ซึ่งในส่วนของตนได้แถลงต่อศาลในทุกประเด็น และมั่นใจในเอกสารหลักฐานที่ได้ยื่น ซึ่งหลังจากนี้จะมีการแจ้งหมายกำหนดวันเพื่อให้ตุลาการเจ้าของสำนวนได้แถลงต่อองค์คณะภายใน 7 วัน หรือคาดว่าภายในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ โดยคาดว่าองค์คณะจะสามารถตัดสินคดีได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอน
         
"ผมได้แถลงต่อศาลครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว หลังจากนี้ก็คงต้องรอศาลวินิจฉัยคดี โดยในสัปดาห์หน้าก็จะได้รู้แล้วว่าศาลผู้ที่เป็นเจ้าของคดีก็จะได้แถลงต่อองค์คณะแล้ว ซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าทิศทางของคดีจะออกไปในทางใด" ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ สกสค. กล่าว
         
ด้านนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตนได้แถลงต่อศาลนัดสุดท้าย โดยนายอรรถพล อ้างว่าตน และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) เป็นคู่ปฏิปักษ์ เนื่องจากนายอรรถพล เคยเป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตนกรณีทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต และเป็นประธานคณะสืบสวนข้อเท็จจริงนายบุญรักษ์ กรณีทุจริตครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนั้นการที่ตนและนายบุญรักษ์ มาออกเสียงเลือกเลขาฯ สกสค. จึงถือเป็นคู่ปฏิปักษ์กับนายอรรถพล ซึ่งตนได้ชี้แจงต่อศาลว่า ทั้งตนและนายบุญรักษ์ ไม่ได้เป็นคู่ปฏิปักษ์กับนายอรรถพลแน่นอน เนื่องจากเรื่องที่ตนและนายบุญรักษ์ ถูกตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนั้นได้มีการยุติเรื่องไปแล้ว เนื่องจากไม่ได้มีเรื่องของการทุจริต และไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงทั้งตนและนายบุญรักษ์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ตนยืนยันว่าการสรรหาเลขาธิการ สกสค.ครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้ทุกประการ


ลืมบอกไป.......! ว่าจะหาดูเทป "ดอกเตอร์ตอแหล" ได้จากที่ไหน? ที่ว่า "องค์ประชุมเราครบนะครับ"...... "มติเอกฉันท์นะครับ".......

ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"
'ตำรวจกับผู้ร้ายในชีวิตจริง'