แล้งหนัก! อ่างเก็บน้ำ 2 แห่งบุรีรัมย์ผลิตประปาได้อีก 30 วัน ประกาศลดจ่ายน้ำ 8 ชม.


เพิ่มเพื่อน    

อ่างเก็บน้ำ 2 แห่งใช้เป็นแหล่งน้ำดิบผลิตประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองบุรีรัมย์ อยู่ในขั้นวิกฤติ เหลือน้ำกักเก็บเพียง 1 ล้านลูกบาศก์เมตร แม้จะเป็นช่วงหน้าฝน ล่าสุดการประปาส่วนภูมิภาค ออกประกาศลดปริมาณการจ่ายน้ำ 3 ทุ่มถึงตี 5 ครึ่ง

10 ก.ค.62 - สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชน และเขตเศรษฐกิจสำคัญของตัวเมืองบุรีรัมย์ อยู่ในขั้นวิกฤติ จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเหลือน้ำเพียง 3 แสนลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) จากปริมาณความจุอ่าง 26 ล้าน ลบ.ม. ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เหลือน้ำกักเก็บ 1.2  ล้าน ลบ.ม. จากปริมาณความจุอ่าง 27 ล้าน ลบ.ม. ถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตามแต่ในพื้นที่จังหวัดมีฝนตกน้อยและทิ้งช่วง จึงไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างฯ จากสถานการณ์ดังกล่าวทางชลประทานจึงติดประกาศรอบพื้นที่อ่าง ขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดสูบน้ำในอ่าง เนื่องจากปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศแจ้งผู้ใช้น้ำรับทราบ เรื่องลดการจ่ายน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำในห้วยจระเข้มากและห้วยตลาดเหลือน้อยด้วยเช่นกัน  ประกาศระบุว่า “ด้วยขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ มีปริมาณคงเหลือโดยรวมประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร เนื่องจากภาวะฝนแล้ง ฝนขาดช่วง คาดว่าจะสามารถใช้ผลิตประปาได้อีกประมาณ 30 วันเท่านั้น เพื่อยืดระยะเวลาให้พื้นที่เมืองบุรีรัมย์ มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคได้นานมากขึ้น

การประปาส่วนภูมิภาค จึงมีความจำเป็นต้องลดปริมาณการจ่ายน้ำลงจากปกติ โดยในช่วงแรกจะเริ่มลดปริมาณการจ่ายน้ำตั้งแต่เวลา 21.00-05.30 น. เฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง หากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่สิ้นสุดลง และอาจถึงขั้นต้องหยุดจ่ายน้ำบางเวลา

ดังนั้น ขอให้ประชาชนทุกครัวเรือนจัดเตรียมภาชนะสำรองน้ำเก็บไว้ใช้ และขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้มีน้ำประปาอุปโภคบริโภคได้นานยิ่งขึ้น จนกว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งจะเป็นปกติ หรือภาวะฝนทิ้งช่วงจะสิ้นสุดลง

จากการดำเนินมาตรการข้างต้น จะทำให้น้ำประปาไหลอ่อนลง และอาจมีความขุ่นบ้างเป็นบางครั้ง ซึ่งหากบริเวณใดพบน้ำประปามีความขุ่น กรุณาแจ้งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ เพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

ขณะที่ทางจังหวัดได้เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำดิบเหลือน้อย เบื้องต้นมีแผนดำเนินการ 5 แนวทางหลักคือ 1.ดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำนางรอง และลำน้ำมาศ จ.บุรีรัมย์ 2.ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา มาเติมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก 3.เสนอขอให้ปฏิบัติบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อช่วยเติมน้ำเข้าอ่างในอีกทางหนึ่ง 4.ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีแหล่งน้ำเพื่อสูบมาเติมสำรอง และ 5.ขอสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบดึงน้ำใต้ดินมาสำรองไว้ใช้ในการผลิตประปาบริการประชาชนกรณีน้ำบนดินไม่เพียงพออีกจำนวน 100 บ่อด้วย


"น้องเทนนิส" เหมือนฝนหยดมาเม็ดกลางใจแล้งพี่น้องไทยในภาวะระงมโควิด! เธอกับคณะ ที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดคือ "โค้ชเช-ชัยศักดิ์" บินมาลงที่สนามบินภูเก็ตเช้าวาน (๒๖ ก.ค.๖๔) ท่ามกลางคณะต้อนรับพองาม

"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"
"สงครามข่าว"ที่มองข้าม