6ส.ว.ชื่อดังสะดุ้ง!'เรืองไกร'ชง'กกต.'เชือดถือหุ้นสื่อ


เพิ่มเพื่อน    


10 ก.ค.62 - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เปิดเผยว่าจากคำพิพากษาของศาลฎีกา ที่ตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบบแบ่งเขตของผู้สมัครจากพรรคประชาชาติ เนื่องจากขาดคุณสมบัติกรณีถือครองหุ้นสื่อนั้น คำพิพากษาดังกล่าวได้เป็นแนวทางที่สามารถตรวจสอบ ส.ว.ที่มีลักษณะเข้าข่ายถือครองหุ้นสื่อแบบเดียวกันด้วย ซึ่งพบว่า มีส.ว.อีก 6 ราย ที่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติ ประกอบด้วย

1. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร เคยถือหุ้นบริษัทหมอเส็งเรสซิเดนซ์จำกัด แต่แจ้งโอนหุ้น ออกไปเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 แต่กลับระบุวันที่ในใบหุ้นเป็นวันที่ 17 ตุลาคม 2554 และนายวิวัฒน์ยังเป็นกรรมการบริษัทอยู่ ทั้งที่จะแจ้งต่อนายทะเบียนว่าโอนหุ้นแล้ว

2. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ถือหุ้นบริษัทสาครดีเวลลอปเม้นท์จำกัดตามสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบบอจ. 5) ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนายศรีศักดิ์เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 3 จำนวน 1 หมื่นหุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาทเลขหมายของหุ้น 20001-30000 ลงวันที่ 30/0 3/2553 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 30/03/2553 และนายศรีศักดิ์เป็นกรรมการของบริษัทด้วย

3.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลล์ เมเนจเมนท์ ต และนางศิรินาลงทุนด้วยเงินจำนวน 1,260,000 บาท

4. นายสม จาตุศรีพิทักษ์ ถือหุ้นบริษัทซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์จำกัดมหาชนและในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บมจ. 006) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มีชื่อนายสมเป็นผูถือหุ้นในลำดับที่ 19 จำนวน 28,700 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เลขที่ใบหุ้น 25 และนายสม เป็นกรรมการของบริษัทด้วย

5. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ถือหุ้นในบริษัท ไชยรพี จำกัด (มหาชน) และในสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 มีชื่อนายสุรชัย เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 717,412 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เลขหมายของหุ้น 0000001-0717412 ลงวันที่ 22/07/2551 วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 22/07/2551 และนายสุรชัย เป็นกรรมการของบริษัทด้วย

และ6. นายอนุมัติ อาหมัด ถือหุ้นบริษัท อดามี่แคปปิตอล จำกัด และในสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562 มีชื่อนายอนุมัติ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในลำดับที่ 1 จำนวน 3,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท แต่ยังไม่ได้ออกใบหุ้น

นอกจากนี้ กรณีของนางนาที รัชกิจประการ ที่ถูกศาลฎีกาพิพากษาตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปีนั้น คดีดังกล่าวอาจอุทธรณ์ได้ใน 30 วัน แต่ผลของคดีไปเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (13) ประกอบมาตรา 98 (9) จึงต้องร้องให้กกต. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการต่อไป โดย กกต.ควรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้นางนาที หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนด้วย ซึ่งตนเองจะไปยื่นหนังสือต่อ กกต. ทั้งใน 6 ส.ว.และเรื่องนางนาทีควรหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในวันพรุ่งนี้(11ก.ค.) เวลา10.00น.


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"