เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำข้ออ้างลวงโลก!'ไพศาล'เตือนแรงๆครม.ชุดใหม่ก่อหนี้ระหว่างประเทศ


   

13 ก.ค.62 - นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ระบุว่า การก่อหนี้ต่างประเทศ เป็นการทำสัญญาผูกพันระหว่างประเทศ กับ องค์กรเจ้าหนี้ 

ซึ่งถ้าเป็นสัญญากู้ธรรมดาคือ มีดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทนในการกู้ ก็ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา!

แต่ถ้าหากมีข้อตกลงอย่างอื่น ซึ่งมีผลกระทบ ต่อระบบการเงิน หรือ ก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศในการออกกฎหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ สัญญากู้ประเภทนี้ ย่อมไม่ใช่สัญญากู้ธรรมดา แต่เป็นข้อตกลงอย่างอื่นด้วย จึงต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเสมอ 

ถ้าหากไม่ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ข้อตกลงนั้นย่อมเป็นโมฆะ

ในกรณีที่กู้เงิน แล้วระบุว่า อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในโลก คือ 1% แต่ถ้ามีข้อตกลงเพิ่มเติมว่าจะต้องจ้าง บริษัทที่เจ้าหนี้ระบุ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และต้องเสียค่าที่ปรึกษา ระหว่าง 3 ถึง 8 % ก็ดี หรือมีข้อตกลงว่า  จะต้องจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ที่ใช้เงินกู้ กับบริษัท ที่ฝ่ายเจ้าหนี้กำหนด ก็ต้องถือว่า เป็นข้อตกลงอย่างอื่นด้วย! นักการธนาคาร สำคัญของโลกเคยบอกไว้ว่า ข้อตกลงแบบนี้ได้ทำให้ต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นถึง 30 %

หมายความว่า ถ้าโครงการนั้นต้องใช้เงินจริงๆ 10,000 ล้านบาท ก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 13,000  ล้านบาทเป็นต้น

ที่อ้างว่า เงินกู้แบบนี้มีดอกเบี้ยต่ำจึงเป็นเพียงข้ออ้างลวงโลก

คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จึงต้องระมัดระวังในเรื่องนี้!


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"