'นิพิฏฐ์'ได้ทีเย้ยคนที่คิดว่าตัวเองยังเป็น ส.ส. ก็ไปเซ็นชื่อเข้าประชุมสภา-รับเงินเดือนดู


   

13 ก.ค.62 - นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก ระบุว่า "ใครที่คิดว่าศาลฎีกาตัดสิทธิแล้วแต่ตัวเองยังเป็นส.ส.อยู่ตามที่ลูกหาบเชียร์ผมแนะนำให้ไปเซ็นชื่อเข้าประชุมสภาและรับเงินเดือนดูนะครับ ทำเถอะ พวกลูกหาบจะได้สบายใจ😂"

ทั้งนี้กรณีนักการเมืองถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งเพิกถอนสิทธินั้น รายล่าสุดคือ นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  แต่เธอได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า คำพิพากษาที่ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี นับแต่วันพ้นจากตำแหน่งนั้น ได้พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ดังนั้น ระยะเวลา 5 ปี จึงจบลงไปตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ วันนี้ จึงไม่อยู่ระหว่างห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ขณะที่ ความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สิ้นสุดลงหรือไม่นั้น  ตามมาตรา 101 (13) จะกำหนดว่า ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงเมื่อต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก แม้จะมีการรอการลงโทษก็ตาม แต่ขณะนี้คำพิพากษาก็ยังไม่ถึงที่สุด เพราะตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 ในหมวดที่ 6 มาตรา 60  ให้ผู้ต้องคำพิพากษาใช้สิทธิอุทธรณ์ ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาได้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา  ระหว่างนี้ จึงยังมีเวลาที่จะศึกษารายละเอียดคำพิพากษาว่าจะอุทธรณ์ หรือไม่ ดังนั้นยังไม่ถือว่าคำพิพากษาถึงที่สุด ความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงยังไม่สิ้นสุดลง

ส่วนจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตหรือไม่นั้น ในแถลงการณ์ระบุว่า ตามคำพิพากษา เป็นการห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ใช่การถูกเพิกถอนสิทธิ  จึงไม่ต้องด้วย มาตรา 235 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดังนั้นนางนาทีจึงสามารถเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองได้ เนื่องจากพ้นระยะเวลาการห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง 5 ปี แล้ว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2561


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว