“ศุลกากร”ชี้แพ้คดีบุหรี่นำเข้ายังไม่จบ จ่ออุทธรณ์คำตัดสิน


เพิ่มเพื่อน    


16 ก.ค. 62 -ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมศุลกากรได้ออกเอกสารชี้แจง กรณีพิพาทบุหรี่นำเข้าที่ฟิลิปปินส์ฟ้องไทยภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก โดยระบุว่า คำตัดสินขององค์กรการค้าโลก (WTO) ที่พิจารณาว่า ประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในการประเมินราคาศุลกากร แต่ยังไม่ได้ตัดสินว่า ผู้นำเข้าสำแดงราคาต่ำหรือไม่ ซึ่งการตัดสินดังกล่าว ประเทศไทยยังสามารถที่จะอุทธรณ์คำตัดสินของคณะผู้พิจารณาขององค์กรการค้าโลกต่อองค์กรอุทธรณ์ได้ 

ดังนั้น กระบวนการพิจารณาในเรื่องนี้ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งขณะนี้คณะทำงานดำเนินการในกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีกรมศุลกากรเป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อยู่ระหว่างพิจารณายื่นอุทธรณ์สำหรับกรณีนี้อยู่ 

สำหรับประเด็นค่าเสียหายนั้น เป็นประเด็นแยกต่างหากจากคำตัดสินและขึ้นอยู่กับว่าฟิลิปปินส์มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการดำเนินการของไทยหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ ฟิลิปปินส์ยังไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหาย โดยหากมีค่าเสียหาย เป็นเรื่องที่ฟิลิปปินส์ต้องพิสูจน์ว่ามีค่าเสียหายเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นกระบวนการภายหลังจากการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว

“กระบวนการที่ไทยและฟิลิปปินส์ดำเนินการในขณะนี้ เป็นกระบวนการขององค์กรการค้าโลกในการยุติข้อพิพาท ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและฟิลิปปินส์เห็นพ้องกันอยู่แล้ว ทั้งนี้ ขั้นตอนการอุทธรณ์ก็อยู่ในกระบวนการขององค์กรการค้าโลกเช่นกัน“


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"